Poremećaj višestruke ličnosti

Poremećaj višestruke ličnosti

Poremećaj višestruke ličnosti predstavlja poremećaj identiteta i spada u grupu disocijativih poremećaja. Naime smatra se da kako bi se disocirala od bolnih i traumatiskih iskustava kao što su sekusalno ili fizičko zloststavljanje osoba ova iskustva pripuisuje nekom drugom. Vremenom dolazi do uobličavanja identieta ove druge osobe, što dovodi do razvoja zasebne ličnosti.

Tako se ove ličnosti mogu razlikovati u polu, godištu, interesovanjima, pa i specifičnim veštinama kao što su poznavanje određenih stranih jezika ili upražnjavanju različitih hobija. Takođe  određena vrsta simptoma (npr. tikovi) javlja se samo kod jedne od višestrukih ličnosti dok kod ostalih nije prisutna.

Zanimljivo je da je u kliničkoj praksi pokazano da se čak i rukopis razlikuje pri preuzimanju identiteta neke od ličnosti.  Treba naglasiti da osoba nije svesna ovakvog unutrašnjeg cepanja koje dovodi do pojave višestruke ličnosti.

Najčešće samo jedna ili pak ni jedna od ličnosti ne zna za postojanje ostalih. Pretpostavlja se da je ovo razlog amnezije za određene periode.

 

POREMEĆAJ VIŠESTRUKE LIČNOSTI prvi put se pominje u radu američkog psihijatra Mortona Prinsa u knjizi “Rascep ličnosti”, izdatoj 1905.god.  

Ipak preporučuje se oprez pri dijagnostikovanju ovog poremećaja. Naime broj slučajeva naglo je porastao početkom dvadesetog veka. Pre toga ovakvi slučajevi bili su vrlo retki, a jedan od najpoznatiji bio je slučaj Eve, po kome je kasnije snimljen i film pod nazivom Tri Evina lika. Smatra se da  ova dijagnoza može biti lako zloupotrebljena, jer oslobađa krivične odgovornosti. Pored toga ne postoji nikakav merni instrument, na primer test kojim bi se nedvosmisleno potvrdilo postojanje ovog poremećaja ličnosti.

I dok su ranije uglavnom opisivani slučajevi  postojanja dva do tri različita identiteta, u toku dvadesetog veka opisani su slučajevi u kojima jedna od osoba može imati preko deset i više različitih identiteta. U Sjedinjenim Američkim Državama opisan je slučaj Bili Miligana koji je imao dvadeset i tri identiteta. Na osnov uspostavljene dijagnoze Bili Miligan oslobođen je zatvorske kazne zbog počinjenih silovanja. Shodno prethodno rečenom neophodno je podrobno razmotriti svaki slučaj, kao i saslušati mišljenja većeg broja eksperata,  kako se ne bi podleglo manipulaciji.