Klonazepam (Rivotril)

Klonazepam

Šta je lek klonazepam i čemu je namenjen

Klonazepam pripada grupi lekova koji su poznati kao benzodiazepini. Klonazepam ima antikonvulzivna svojstva tako što sprečava pojavu epileptičnih napada.

Klonazepam se koristi za lečenje epilepsije kod odojčadi, dece i odraslih.

 • Dovodi do smanjenja broja napada koje imate.
 • Napadi koje imate biće manje ozbiljni.

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek klonazepam

Lek Klonazepam ne smete koristiti ukoliko ste alergični na:

 • klonazepam ili na bilo koji drugi sastojak leka (vidi poglavlje 6: Dodatne informacije).
 • grupu lekova poznatu kao benzodiazepini (diazepam, flurazepam i temazepam)

Ne uzimajte lek Klonazepam ako se gore navedeno odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se svom lekaru ili farmaceutu pre nego što uzmete lek Klonazepam.

Lek Klonazepam ne smete koristiti:

 • ako imate problema sa disanjem ili neko oboljenje pluća
 • ako imate neki poremećaj jetre
 • ako imate mijasteniju gravis (stanje u kojem su vam mišići slabi i lako se umarate)  ako imate teškoće sa disanjem tokom sna (kada Vaše disanje prestaje tokom sna).

Ne uzimajte lek Klonazepam ako se gore navedeno odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se svom lekaru ili farmaceutu pre nego što uzmete lek Klonazepam.

Kada uzimate lek Klonazepam, posebno vodite računa:

Mali broj ljudi koji su koristili lekove iz grupe antiepileptika, kao što je klonazepam imali su misli o samopovređivanju ili suicidalne misli (misli o samoubistvu). Ako u bilo kom trenutku korišćenja leka imate ove misli, odmah se obratite svom lekaru.

Potrebno je da obavestite svog lekara ukoliko:

 • imate neku bolest pluća, jetre ili bubrega
 • imate istoriju depresije i/ili suicidalnih pokušaja
 • nedavno ste doživeli smrtni slučaj (smrt bliskog prijatelja ili rođaka).
 • redovno pijete alkoholna pića ili koristite neka psihoaktivna sredstva ili ste ranije imali problem sa alkoholom i upotrebom droga
 • imate spinalnu ili cerebralnu ataksiju (stanje u kojem postajete klimavi i ne možete da stojite, nejasno govorite i imate brze pokrete očima)
 • imate bolest koja pogađa kožu i/ili nervni sistem, a označava se kao porfirija.

Ukoliko se gore navedeno odnosi na Vas ili ako niste sigurni, obratite se svom lekaru ili farmaceutu pre nego što uzmete lek Klonazepam.

Primena drugih lekova

Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta ili biljne lekove.

Određeni lekovi stupaju u interakciju (međusobno dejstvo) sa klonazepamom, i ne treba da se uzimaju zajedno.

U pojedinim slučajevima, uporedna primena je moguća, ukoliko se primene posebne mere opreza, kao što je prilagođavanje doze jednog ili oba leka. Posebno, obavestite lekara ili farmaceuta ako uzimate sledeće lekove:

 • Ostale lekove za lečenje epilepsije, kao što su karbamazepin, hidantoini, fenobarbiton, fenitoin, primidon ili natrijum valproat;
 • Cimetidin (koristi se za lečenje stomačnih problema i gorušice)
 • Rifampicin (antibiotik koristi se za lečenje infekcije)
 • Hipnotici (sredstva koja se koriste kod nesanice)
 • Anksiolitici
 • Analgetici (lekovi protiv bola) i mišićni relaksansi.

Ako se spremate za neku operaciju ili neki zahvat na zubu, gde biste dobili neki lek iz grupe anestetika važno je da obavestite svog lekara ili stomatologa da uzimate lek Klonazepam.

Uzimanje leka Klonazepam sa hranom ili pićima

Klonazepam možete da uzimate sa hranom ili bez nje. Za vreme lečenja ovim lekom ne bi trebalo da unosite alkoholna pića. U suprotnom može doći do neželjenih efekata ili ponovnog pojavljivanja napada.

Primena leka Klonazepam u periodu trudnoće i dojenja

Ne uzimajte ovaj lek ako ste trudni, ili biste mogli postati trudni, osem ukoliko Vas lekar nije tako savetovao.

Ovo je važno jer lek Klonazepam može imati uticaj na vašu bebu.

Uticaj leka Klonazepam na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Posavetujte se sa svojim lekarom o vožnji, rukovanju mašinama ili rukovanju sa alatima dok uzimate lek Klonazepam. Vaše reakcije mogu biti usporene, posebno na početku terapije. Ako sumnjate da možete izvesti određenu aktivnost, razgovarajte sa svojim lekarom. Važne informacije o nekim sastojcima leka Klonazepam

Nije primenljivo.

Kako se upotrebljava lek klonazepam

Lek Klonazepam uzimajte uvek tačno onako kako Vam je lekar odredio. Ukoliko niste potpuno sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

 • Vaš lekar će početi lečenje sa nižom dozom i povećavati je postepeno tokom 2 do 4 nedelje, sve dok ne ustanovi odgovarajuću dozu za Vas.
 • Vaš lekar će Vam obično reći da dnevnu dozu podelite u tri jednake doze koje ćete uzeti ravnomerno tokom dana.
 • Ako dnevna doza ne može biti jednako podeljena, najveću dozu uzmite pre spavanja.
 • Kada Vaš lekar pronađe pravu dozu za Vas, može Vam reći da lek Klonazepam uzimate kao pojedinačnu dozu uveče.

Odrasli i deca starija od 12 godina

 • Uobičajena početna doza je 1 mg na dan, ili manja.
 • Vaš lekar će početnu dozu postepeno povećavati (najčešće od 4 mg do 8 mg dnevno). Maksimalna doza je 20 mg na dan.

Stariji

 • Uobičajena početna doza je 0,5 mg na dan, ili manja.
 • Vaš lekar će početnu dozu postepeno povećavati (najčešće od 4 mg do 8 mg dnevno). Maksimalna doza je 20 mg na dan.

Odojčad (prva godina)

 • Uobičajena početna doza je 0,25 mg na dan, ili manja.
 • Vaš lekar će početnu dozu postepeno povećavati (najčešće od 0,5 mg do 1 mg dnevno).

Deca uzrasta od 1 do 5 godina

 • Uobičajena početna doza je 0,25 mg na dan, ili manja.
 • Vaš lekar će početnu dozu postepeno povećavati (najčešće od 1 mg do 3 mg dnevno).

Deca uzrasta od 5 do 12 godina

 • Uobičajena početna doza je 0,5 mg na dan, ili manja.
 • Vaš lekar će početnu dozu postepeno povećavati (najčešće od 3 mg do 6 mg dnevno).

Ako ste uzeli više leka Klonazepam nego što je trebalo

 • U slučaju predoziranja, odmah se obratite lekaru ili idite u najbližu stanicu hitne pomoći. Ponesite pakovanje leka Klonazepam sa sobom.
 • U slučaju da ste uzeli više tableta leka od propisanog broja, možete se osetiti ošamućeno, pospano, sa lošom usklađenošću pokreta ili sa lošijim reagovanjem od normalnog.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Klonazepam

 • Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek u uobičajeno vreme, uzmite svoju uobičajenu dozu čim se setite i zatim nastavite sa propisanim doziranjem. Međutim, ukoliko je uskoro vreme za primenu naredne doze, izostavite dozu koju ste zaboravili i zatim nastavite sa propisanim doziranjem.
 • Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste zaboravili da uzmete lek. Ukoliko ste propustili da uzmete više doza, obratite se lekaru za savet.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Klonazepam

 • Ne treba naglo da prekinete uzimanje leka Klonazepam. Vaš lekar će Vam dati savet o prestanku uzimanja leka. Nagli prekid lečenja može da izazove ponovnu pojavu napada, kao i simptome nagle obustave terapije (vidi poglavlje 4: Moguća neželjena dejstva).
 • Nakon određenog perioda primene, preporučuje se postepeno smanjivanje doziranja. Vaš lekar će Vam dati savet kako da smanjujete dnevnu dozu.

Ako je neko drugi uzeo graškom Vaš lek, morate se odmah obratiti lekaru ili otići u najbližu stanicu hitne pomoći.

Ako imate dodatna pitanja o upotrebi ovog leka, pitajte svog lekara ili farmaceuta.

Moguća neželjena dejstva

Klonazepam, kao i svi lekovi može da izazove neželjena dejstva, što ne znači da ćete ih Vi imati.

Najvažnija neželjena dejstva na koje treba obratiti pažnju:

Alergijske reakcije

Ako dobijete alergijsku reakciju na lek, odmah se javite lekaru.

Znaci mogu biti:

 • Iznenadno oticanje grla, lica, usana i usne duplje. Oni mogu dovesti do otežanog disanja ili gutanja.
 • Iznenadno oticanje ruku, stopala i zglobova.
 • Osip ili svrab na koži.

Dejstvo na srce

Ukoliko primetite bilo koji od sledećih neželjenih dejstava, odmah se javite lekaru.

Znaci mogu biti:

 • Teškoće sa disanjem, oticanje zglobova, kašalj, osećaj umora, ubrzan rad srca.
 • Bol u grudima koji se može proširiti na vrat i ramena, kao i niz levu ruku.

Uticaj na ponašanje

Ukoliko primetite bilo koji od sledećih neželjenih dejstava, prijavite svom lekaru, jer će Vam možda reći da prestanete da uzimate lek Klonazepam.

Znaci mogu biti:

 • Agresija, uzbuđenost, razdražljivost, nervoza, uznemirenost, anksioznost.
 • Problemi sa spavanjem, noćne more i živi snovi.
 • Mentalni problemi kao što su halucinacije (dovode do toga da vidite ili čujete stvari koje stvarno ne postoje), zablude (verovanje u stvari koje nisu realne) i problemi sa govorom.
 • Tipovi napada koje niste imali ranije.

Kod odojčadi i dece

 • Poseban nadzor je potreban kod odojčadi i dece (uzrasta od 1 do 5 godina), koji uzimaju lek Klonazepam. Kod njih se može razviti problem sa disanjem, kašalj i gušenje. Ono može biti prouzrokovano povećanim stvaranjem pljuvačke
 • Rani pubertet kod dece. On je povratan nakon prekida terapije lekom Klonazepam.

Kod starijih pacijenata

Stariji pacijenti koji uzimaju lekove iz grupe benzodiazepina, imaju povećani rizik od padova i posledičnih preloma kostiju.

Druga moguća neželjena dejstva:

Kada počnete da uzimate lek Klonazepam, možda ćete primetiti sledeća neželjena dejstva:

 • osećaj pospanosti i umora
 • osećaj vrtoglavice i ošamućenosti
 • slabost ili mlitavost mišića, ili lošu usklađenost pokreta  nestabilnost tokom hodanja.

Ako primetite bilo koji od navedenih neželjenih dejstava, prijavite svom lekaru. Podesnim prilagođavanjem doze leka Klonazepam, Vaš lekar može da Vam pomogne da se izbegnu ovi efekti.

Sledeća neželjena dejstva se mogu javiti u bilo kom trenutku u toku lečenja

Neželjena dejstva na um i nervni sistem

 • Slaba koncentracija, konfuzije i osećaj izgubljenosti (dezorjentacija).  Osećanje nemira.
 • Teškoće sa pamćenjem novih stvari.
 • Usporenost ili nerazgovetnost govora.
 • Loša koordinacija, uključujući i nestabilnost tokom hodanja.
 • Porast učestalosti napada.

Neželjena dejstva na jetru, bubrege i krvni sistem

 • Promene u normalnom radu jetre (dokazuje se testiranjem krvi).
 • Gubitak kontrole bešike.
 • Problemi sa krvnim sistemom. Znaci uključuju osećaj umora, lak nastanak modrica na mekom tkivu, gubitak daha i krvarenje iz nosa. Vaš lekar će možda želeti da povremeno uradite testiranje krvi.

Neželjena dejstva na želudac i creva  Osećaj mučnine.

 • Bolovi u stomaku.

Neželjena dejstva na nivou oka  Duple slike.

 • Nevoljni trzajni pokreti oka (nistagmus).

Neželjena dejstva na nivou kože i kose  Osip na koži i svrab kože.

 • Promena boje Vaše kože.  Privremeni gubitak kose.

Neželjena dejstva na seksualni život  Gubitak polnog nagona.

 • Teškoće pri dobijanju ili održavanju erekcije (erektilna disfunkcija).

Simptomi naglog prekida terapije

Uzimanje benzodiazepina kao što je Klonazepam može razviti zavisnost od leka. To znači da ako naglo prestanete da uzimate lek ili naglo smanjite propisanu dozu, mogu Vam se javiti simptomi naglog prekida terapije. Ovi simptomi mogu uključivati:

 • probleme sa spavanjem
 • bol u mišićima, tremor i osećanje nemira
 • osećanje velike uznemirenosti, napetosti, uzbuđenosti, razdražljivosti i nervoze, ili promene u Vašem raspoloženju  povećano znojenje 

Manje izraženi simptomi naglog prekida terapije uključuju:

 • osetljivosti na svetlost, buku i fizički kontakt
 • halucinacije (dovode do toga da vidite ili čujete stvari koje stvarno ne postoje)  peckanje i osećaj utrnulosti ruku i nogu  gubitak kontakta sa realnošću.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.