Šta je to sublimacija?

Sublimacija predstavlja odbrambeni mehanizam kojim osoba kanališe neprihvatljiva osećanja i potrebe u nešto bezopasno, nešto što doprinosi zajednici ili pojedincu.

Reč “sublimacija” ima zanimljivu istoriju. Osnovno značenje reči je „promeniti oblik“. U prošlosti je ova reč značila poboljšanje ili podizanje na viši status. Danas se koristi u hemiji da opiše šta se dešava kada čvrsta materija prelazi u gasovito stanje. Psihološka definicija sublimacije je sasvim drugačija, ali se ipak može posmatrati kao način podizanja na viši nivo kao u originalnoj definiciji.

Prema Američkom udruženju psihologa, sublimacija se definiše kao pojam klasične psihoanalitičke teorije (čiji je rodonačelnik Sigmund Frojd) u kojoj se „neprihvatljivi seksualni ili agresivni nagoni nesvesno kanališu u društveno prihvatljive načine izražavanja i preusmeravaju u nova, naučena ponašanja, koja indirektno obezbeđuju određeno zadovoljstvo za originalne pokretače“. Sublimacija predstavlja odbrambeni mehanizam kojim osoba kanališe neprihvatljiva osećanja i potrebe u nešto bezopasno ili čak produktivno, nešto što doprinosi zajednici ili pojedincu.

Odbrambeni mehanizmi i sublimacija

Odbrambeni mehanizmi su ponašanja koja ljudi koriste da bi se odvojili od neprijatnih poriva, akcija ili misli. Oni služe kao važna psihološka strategija koja pomaže osobi da postavi distancu između sebe i svojih neželjenih osećanja. Odbrambeni mehanizmi su normalan, prirodan deo psihičkog razvoja pojedinca. Iako nisu pod svesnom kontrolom neke osobe, mogu pomoći pojedincu da bolje razume sebe i koristi zdravije strategije suočavanja. Pošto osoba nema svesnu kontrolu nad njima, nije moguće odlučiti kada i kako koristiti odbrambeni mehanizam.

Najčešći tipovi odbrambenih mehanizama:

 • Negacija: Negacija se dešava kada osoba odbija da prihvati stvarnost ili činjenice kako bi izbegla bolna osećanja ili događaje.
 • Identifikacija sa agresorom: Identifikacija sa agresorom uključuje žrtvu koja usvaja ponašanje osobe koja je moćnija i neprijateljski raspoložena prema njoj.
 • Potiskivanje: Potiskivanje se javlja kada bolne misli uznemire osobu; oni tada mogu nesvesno izabrati da izbegnu te misli.
 • Projekcija: Ako određene misli čine da se osoba oseća neugodno, ona može pogrešno pripisati te misli drugoj osobi kako bi se zaštitila.
 • Pomeranje: Ovo je čin usmeravanja jakih emocija ka objektu ili osobi koja nije tolika pretnja.
 • Regresija: kada se osećate ugroženo ili anksiozno, osoba se može nesvesno vratiti u raniju fazu svog ličnog razvoja.
 • Racionalizacija: Neki mogu koristiti sopstveni skup „činjenica“ ili izgovora da objasne određena nepoželjna ponašanja.
 • Sublimacija: Sublimacija se smatra pozitivnom strategijom suočavanja. Sadrži preusmeravanje jakih emocija u objekat ili aktivnost koja je bezbedna i društveno prikladnija.
 • Reaktivna formacija: Neki ljudi mogu biti u stanju da prepoznaju kako se osećaju i odluče da se ponašaju na način suprotan njihovim instinktima.
 • Intelektualizacija: Kada dođe do teške situacije, osoba može pokušati da ukloni sve emocije iz svog reagovanja i više se fokusira na kvantitativne činjenice.

Da li je sublimacija dobra ili loša?

Sublimacija u psihologiji je neutralan koncept, ni dobar ni loš. To je samo opis nečega što se može dogoditi ljudima. Postoje dve stvari koje treba zapamtiti o odbrambenim mehanizmima kao što je sublimacija. Prvo, obično se dešavaju na nesvesnom nivou. To znači da možda imate malo kontrole nad njima. Drugo, odbrambeni mehanizmi iskrivljuju stvarnost, bilo tako što krivotvore ili transformišu vaš pogled na ono što je stvarno. Iako se može činiti da treba izbegavati lažni osećaj stvarnosti, to vam može pomoći da prebrodite svoje najcrnje dane. U nekim slučajevima, međutim, dobra osećanja mogu biti sublimirana ako izgledaju prevelika da bi ih izdržali. Dakle, iako je sublimacija pozitivna stvar u mnogim slučajevima, postoje trenuci kada bi vas mogla lišiti da doživite ekstatične emocije. Ipak Ana Frojd i drugi su klasifikovali sublimaciju u zrele mehanizme odbrane.

Primeri sublimacije u stvarnom svetu

Scenariji u nastavku pokazuju kako se sublimacija može koristiti kao odbrambeni mehanizam u svakodnevnom životu, a da osoba toga nije ni svesna:

 • Kancelarijski radnik može imati neslaganja sa svojim menadžerom i odlučiti da ode peške kući s posla kako bi izbacio nagomilanu frustraciju i bes. Iako je možda umoran kada dođe kući, negativna i agresivna osećanja će se smiriti.
 • Pojedinac kome je „slomljeno srce“ može početi da piše i komponuje poeziju, kanališući taj bol u umetnost, umesto da se okrene štetnim mehanizmima suočavanja kao što je alkohol da ublaži bol i tugu.
 • Ako osoba ima agresivne i nasilne sklonosti, može se baviti sportom kako bi pronašla društveno prihvatljiviji način da kanališe svoju agresiju i bes.
 • Imate jake seksualne nagone za koje duboko u sebi osećate da su neprikladne. Sublimacijom transformišete te seksualne impulse da npr. postanete umetnik.
 • Odrasla osoba koja je bila zlostavljana u detinjstvu može postati profesionalac za sprovođenje zakona, što im omogućava da sprovode pravila i izraze svoju agresiju i bol tako što će se boriti protiv „loših momaka“.
 • Ako pojedinac ima opsesiju da kontroliše, može postati uspešan računovođa ili menadžer.

Koja je korist sublimacije?

Dok se sublimacija dešava na nesvesnom nivou, postoje načini da se svesno kanališu neželjeni, negativni impulsi u pozitivne akcije koje zapravo mogu koristiti fizičkom i mentalnom zdravlju osobe. Ponekad vam samo svest o svojim impulsima i željama može pomoći da ih preusmerite na zdravije načine. Iako nije uvek očigledna jer deluje na podsvesnom nivou, sublimacija se smatra zdravim načinom za suočavanje sa neželjenim nagonima i željama, kao što su agresija i jaki seksualni impulsi. Ovaj odbrambeni mehanizam može pomoći osobi da se odmakne od radnji koje joj mogu naneti štetu ili povrediti ljude oko nje. Može imati pozitivan efekat na njeno fizičko i mentalno zdravlje, kao i na odnose sa drugima.psihoterapija, psihijatrijski lekovi i psihodijagnostika daju odgovor na pitanje kako da resim problem

Iako osoba može da koristi odbrambene mehanizme da bi se zaštitila, možda neće biti svesna pravih razloga koji stoje iza ovih radnji. Srećom, odbrambeni mehanizmi su prirodni deo psihološkog razvoja pojedinca. Psihoterapija vam takođe može pomoći da bolje prepoznate prava osećanja i nagone iza sublimacije. Može vam pomoći da otkrijete nesvesne emocije i želje, kao i da razjasnite kako biste mogli da koristite sublimaciju kao strategiju za rešavanje drugih negativnih emocija i problema.