Šta je psihoterapija?

Dajemo odgovor na pitanje šta je to psihoterapija

Psihoterapija je proces koji je fokusiran na to da vam pomogne u izlečenju, kao i na to da vam ukaže na konstruktivne načine za suočavanje sa životnim problemima i izazovima. Takođe može biti proces pružanja podrške kada prolazite kroz težak životni period ili ste pod prevelikim stresom – kada započinjete novu karijeru ili ste u procesu razvoda.

 

Preporučuje se u situacijama koje uključuju tešku bolest, poteškoće u privatnim odnosima, na poslu, ili kada postoji neki drugi problem mentalnog funkcionisanja koji kod osobe izaziva veliku patnju i uznemirava je duže od nekoliko dana. Postoje izuzeci od ovog pravila, ali generalno gledano, odlazak na terapiju nije pogrešan čak i ako niste potpuno sigurni da li ćete imati koristi od nje. Većina terapeuta će biti iskrena sa vama, i znaćete ukoliko zaključe da nećete imati koristi od terapije ili da vam psihoterapija više nije potrebna.

 

Milioni ljudi posećuju psihoterapeuta svake godine, a istraživanja pokazuju da osobe koje odlaze na terapiju od nje imaju velike koristi.

Terapije se uglavnom održavaju jednom nedeljno u trajanju od 50 minuta. Kontrolni pregledi radi praćenja terapije lekovima kod psihijatra obično traju između 15 i 20 minuta. Kontrole medikamentne terapije se obično zakazuju jednom mesečno ili jednom u šest nedelja.

Većina modernih terapija ne traje dugo i završava se u roku od godinu dana. Mnogi mentalni problemi se uspešno leče i rešavaju u ovom vremenskom intervalu, često uz kombinaciju lekova i psihoterapije.

Kako izgleda psihoterapija?

Većina terapija usmerena je na rešavanje problema i fokusirana na određene ciljeve. To znači da ćete na početku tretmana, zajedno sa svojim terapeutom, odlučiti koje specifične promene želite da postignete u svom životu. Navedeni ciljevi će biti podeljeni u manje, lakše dostižne celine, uključene u plan tretmana. Ovo se ostvaruje putem razgovora i primenom tehnika koje predlaže terapeut, kako bi osoba lakše upravljala teškim situacijama. Terapija pomaže i u informisanju osobe, upoznavanju sa poremećajem, kao i sa korisnim i efikasnim mehanizmima suočavanja sa problemima.

Psihoterapija je najuspešnija kada osoba sama odluči da krene na terapiju i kada ima želju za promenom. Bez te želje promena će ići sporo. Terapija često preispituje sistem uverenja osobe, kao i sam sklop ličnosti. Ona podrazumeva izmenu u onim aspektima života koji više nisu funkcionalni ili koji doprinose patnji i problemima. Tokom psihoterapije najbolje je biti otvorenog uma, i biti spreman za isprobavanje novih stvari koje inače ne biste probali. Još uspešnija je kada osoba može da isproba sve što je savetovano u bezbednoj, prihvatajućoj i podržavajućoj atmosferi.

Efektivna promena

Psihoterapija ne znači uvek popiti pilulu ili se podvrgnuti nekoj novoj metodi koja obećava brzo rešenje, brzo oslobađanje od simptoma, i brzo vraćanje starom načinu života. Tokom psihoterapije, osoba intuitivno, emotivno, i racionalno dođe do saznanja da problem treba rešiti iz korena, i da ti koreni polaze upravo iz strarog načina života.

I zato, psihoterapija znači angažovati se i biti spreman na rad, i teška osećanja koja povremeno iz nje proizilaze. Sama psihoterapija, kao i život, ima svoju dualnost. Nije uvek lako prisetiti se bolnih iskustava, suočiti se sa osećanjima, ili doživeti spoznaju. Nije lako čuti neke odgovore. Ali, u prostoru u kome vladaju sigurnost i poverenje, uvek se nailazi na razumevanje i saosećajnost. U takvom prostoru, terapeuti svojim klijentima pomažu da se otvore za sve što im je teško i bolno. Podržava se formiranje novih načina za sagledavanje unutrašnjeg sveta, kao i formiranje zdravijih međuljudskih odnosa. Neretko se leči i smehom. A pored samog iskustva koje je oslobađajuće, ishod je ono zbog čega vredi ostati, i biti uporan. Veoma često je iznenađujući, a uvek je transformativan.

Sidro u oluji

Psihoterapija pruža osobi priliku da se, u skladu sa svojim potrebama, uhvati u koštac sa svim trnovitim pitanjima, koja su često usko, mada nesvesno, povezana sa trenutnim problemima. Cilj terapije je, pored izlečenja konkretnog problema, i inicijalnog olakšanja, da pomogne osobi u pronalaženju sopstvene filozofske i duhovne perspektive u životu. Uz takve temelje, suočavanje sa svim budućim problemima dešava se iz pozicije unutrašnje snage i stabilnosti.

Psihoterapija osobu uči da stoji čvrsto na nogama, dok se suočava sa težom stranom života. Da neizbežne poteškoće, borbe, patnje, bolesti, gubitak, frustracije, razočaranja, i smrt dočeka sa verom u sopstvenu snagu, istovremeno ne zaboravljajući na lepu stranu života. Da prihvati polaritete života, proširi svest, i doživi preobražavajuće iskustvo.

Psihoterapija, u svojoj završnoj fazi, rađa ljude koji su svesniji, slobodniji, odgovorniji za sebe, autentičniji, kreativniji, otporniji, hrabriji, sposobniji za ljubav i saosećanje, i svesniji sebe i sveta oko sebe.

Psihoterapija je oružje i saborac u ličnoj borbi. Ona je tu da ti pomogne da pronađeš svoj put. A kada se nađeš na putu koji vodi kroz mrak, tu je da ti pokaže da nisi sam/a, i da izlaz uvek postoji. Ona je čarobno ogledalo, koje će ti umesto sopstvenog lika pokazati sve ono što nosiš u sebi. Pokazaće ti osobu na koju ćeš uvek moći da računaš.

psihoterapija, psihijatrijski lekovi i psihodijagnostika daju odgovor na pitanje kako da resim problem

Razumemo da nekad nije lako pomoći ni sebi ni drugima. Naši stručnjaci, koji su do sada uspešno rešavali probleme poput tvog, će te povesti put rešenja. Prijavi se putem formulara za zakazivanje, obavi razgovor i reši problem.

Formular za zakazivanje psihoterapije

Ne provodi dane u nepotrebnoj patnji. Stvoren/a si za veće stvari!