Šta je psihoterapija?

Dajemo odgovor na pitanje šta je to psihoterapija

Zakaži sada

Psihoterapija je proces koji je fokusiran na to da vam pomogne u izlečenju, kao i na to da vam ukaže na konstruktivne načine za suočavanje sa životnim problemima i izazovima. Takođe može biti proces pružanja podrške kada prolazite kroz težak životni period ili ste pod prevelikim stresom – kada započinjete novu karijeru ili ste u procesu razvoda.

 

Preporučuje se u situacijama koje uključuju tešku bolest, poteškoće u privatnim odnosima, na poslu, ili kada postoji neki drugi problem mentalnog funkcionisanja koji kod osobe izaziva veliku patnju i uznemirava je duže od nekoliko dana. Postoje izuzeci od ovog pravila, ali generalno gledano, odlazak na terapiju nije pogrešan čak i ako niste potpuno sigurni da li ćete imati koristi od nje. Većina terapeuta će biti iskrena sa vama, i znaćete ukoliko zaključe da nećete imati koristi od terapije ili da vam psihoterapija više nije potrebna.

psihoterapija

Milioni ljudi posećuju psihoterapeuta svake godine, a istraživanja pokazuju da osobe koje odlaze na terapiju od nje imaju velike koristi.

Terapije se uglavnom održavaju jednom nedeljno u trajanju od 50 minuta. Kontrolni pregledi radi praćenja terapije lekovima kod psihijatra obično traju između 15 i 20 minuta. Kontrole medikamentne terapije se obično zakazuju jednom mesečno ili jednom u šest nedelja.

Većina modernih terapija ne traje dugo i završava se u roku od godinu dana. Mnogi mentalni problemi se uspešno leče i rešavaju u ovom vremenskom intervalu, često uz kombinaciju lekova i psihoterapije.

Kako izgleda psihoterapija?

Većina terapija usmerena je na rešavanje problema i fokusirana na određene ciljeve. To znači da ćete na početku tretmana, zajedno sa svojim terapeutom, odlučiti koje specifične promene želite da postignete u svom životu. Navedeni ciljevi će biti podeljeni u manje, lakše dostižne celine, uključene u plan tretmana. Ovo se ostvaruje putem razgovora i primenom tehnika koje predlaže terapeut, kako bi osoba lakše upravljala teškim situacijama. Terapija pomaže i u informisanju osobe, upoznavanju sa poremećajem, kao i sa korisnim i efikasnim mehanizmima suočavanja sa problemima.

Psihoterapija je najuspešnija kada osoba sama odluči da krene na terapiju i kada ima želju za promenom. Bez te želje promena će ići sporo. Terapija često preispituje sistem uverenja osobe, kao i sam sklop ličnosti. Ona podrazumeva izmenu u onim aspektima života koji više nisu funkcionalni ili koji doprinose patnji i problemima. Tokom psihoterapije najbolje je biti otvorenog uma, i biti spreman za isprobavanje novih stvari koje inače ne biste probali. Još uspešnija je kada osoba može da isproba sve što je savetovano u bezbednoj, prihvatajućoj i podržavajućoj atmosferi.

Efektivna promena

Psihoterapija ne znači uvek popiti pilulu ili se podvrgnuti nekoj novoj metodi koja obećava brzo rešenje, brzo oslobađanje od simptoma, i brzo vraćanje starom načinu života. Tokom psihoterapije, osoba intuitivno, emotivno, i racionalno dođe do saznanja da problem treba rešiti iz korena, i da ti koreni polaze upravo iz strarog načina života.

I zato, psihoterapija znači angažovati se i biti spreman na rad, i teška osećanja koja povremeno iz nje proizilaze. Sama psihoterapija, kao i život, ima svoju dualnost. Nije uvek lako prisetiti se bolnih iskustava, suočiti se sa osećanjima, ili doživeti spoznaju. Nije lako čuti neke odgovore. Ali, u prostoru u kome vladaju sigurnost i poverenje, uvek se nailazi na razumevanje i saosećajnost. U takvom prostoru, terapeuti svojim klijentima pomažu da se otvore za sve što im je teško i bolno. Podržava se formiranje novih načina za sagledavanje unutrašnjeg sveta, kao i formiranje zdravijih međuljudskih odnosa. Neretko se leči i smehom. A pored samog iskustva koje je oslobađajuće, ishod je ono zbog čega vredi ostati, i biti uporan. Veoma često je iznenađujući, a uvek je transformativan.

Sidro u oluji

Psihoterapija pruža osobi priliku da se, u skladu sa svojim potrebama, uhvati u koštac sa svim trnovitim pitanjima, koja su često usko, mada nesvesno, povezana sa trenutnim problemima. Cilj terapije je, pored izlečenja konkretnog problema, i inicijalnog olakšanja, da pomogne osobi u pronalaženju sopstvene filozofske i duhovne perspektive u životu. Uz takve temelje, suočavanje sa svim budućim problemima dešava se iz pozicije unutrašnje snage i stabilnosti.

Psihoterapija osobu uči da stoji čvrsto na nogama, dok se suočava sa težom stranom života. Da neizbežne poteškoće, borbe, patnje, bolesti, gubitak, frustracije, razočaranja, i smrt dočeka sa verom u sopstvenu snagu, istovremeno ne zaboravljajući na lepu stranu života. Da prihvati polaritete života, proširi svest, i doživi preobražavajuće iskustvo.

Psihoterapija, u svojoj završnoj fazi, rađa ljude koji su svesniji, slobodniji, odgovorniji za sebe, autentičniji, kreativniji, otporniji, hrabriji, sposobniji za ljubav i saosećanje, i svesniji sebe i sveta oko sebe.

Psihoterapija je oružje i saborac u ličnoj borbi. Ona je tu da ti pomogne da pronađeš svoj put. A kada se nađeš na putu koji vodi kroz mrak, tu je da ti pokaže da nisi sam/a, i da izlaz uvek postoji. Ona je čarobno ogledalo, koje će ti umesto sopstvenog lika pokazati sve ono što nosiš u sebi. Pokazaće ti osobu na koju ćeš uvek moći da računaš.