Zakaži sada

ŠTA JE PSIHOTERAPIJA?

Psihoterapija je proces koji je fokusiran da vam pomogne u izlečenju kao i da naučite konstruktivne načine za nošenje sa životnim problemima i izazovima. Takođe može biti proces pružanja podrške u situacijama kada prolazite kroz težak životni period ili ste pod prevelikim stresom. Na primer kada započinjete novu karijeru ili ste u procesu razvoda.

Obično se preporučuje u situacijama kada se neko bori sa životom, kada ima teškoće u privatnim odnosima, na poslu, ili ima drugi problem mentalnog funkcionisanja koji izaziva kod osobe veliku patnju i uznemirava je duže od nekoliko dana. Postoje izuzeci od ovog pravila, ali generalno gledano, odlazak na terapiju nije pogrešan čak i ako niste potpuno sigurni da li ćete imati koristi od nje.

psihoterapija

Milioni ljudi posećuju psihoterapeuta svake godine, i većina istraživanja pokazuju da osobe koje su u terapiji imaju velike koristi. Većina terapeuta će biti iskrena sa vama ukoliko zaključe da nećete imati koristi od terapije i kada po njihovom mišljenju vam psihoterapija nije potrebna.

Moderna psihoterapija se značajno razlikuje od one koju viđamo u filmovima. Tipično, većina ljudi viđa terapeuta jednom nedeljno na 50 minuta. Kontrolni pregledi radi praćenja terapije lekovima kod psihijatra obično traju između 15 i 20 minuta. Kontrole medikamentne terapije se obično zakazuju jednom mesečno ili jednom u šest nedelja.

Psihoterapija je obično vremenski ograničena i fokusira se određene ciljeve koje želite da postinete.

Većina terapija je usmerena na rešavanje problema i fokusirana na određene ciljeve. To znači da ćete na početku tretmana vi i vaš terapeut odlučiti koje specifične promene želite da napravite u svom životu. Ovi ciljevi će često biti podeljeni u manje, lakše dostižne, celine i uključene u plan tretmana. Danas, većina psihoterapeuta će raditi i fokusirati se da vam pomognu u ostvarivanju ovih ciljeva. Ovo se ostvaruje razgovorom i primenom tehnika koje vam terapeut predlaže kako bi lakše upravljali tim teškim oblastima u životu. Terapija često pomaže u obrazovanju i upoznavanju ljudi sa njihovim poremećajem i sugeriše dodatne mehanizme nošenja sa problemima koji mogu biti korisniji i efikasniji.

Većina modernih terapija ne traje dugo i završava se u roku od godinu dana. Uobičaji mentalni problemi se uglavnom uspešno leče i rešavaju u ovom vremenskom intervalu, često uz kombinaciju lekova i psihoterapije.

Najuspešnija je kada osoba sama krene na terapiju i kada ima jaku želju da se promeni. Ukoliko ne želite da se promenite, promena će ići sporo. Promena podrazumeva izmenu u onim aspektima života koji više ne idu kako treba ili koji doprinose vašoj patnji i problemima. Najbolje je biti otvorenog uma tokom psihoterapije, i imati spremnost za probanje novih stvari koje inače verovatno ne bi. Ovakva vrsta terapije često preispituje sistem uverenja osobe, pa i sam sklop ličnosti. Najuspešnija je kada osoba može i želi da proba sve što ona može da ponudi u bezbednoj, prihvatajućoj i podržavajućoj atmosferi.