Kako da motivišete dete da uči?

motivisati dete da uci, motivacija za ucenje
kako motivisati dete da uci i da je ucenje sastavni deo zivota osobe

Jedno od osnovnih pitanja koje brinu roditelje jeste kako da motivišu svoje dete da uči?

Izostanak motivacije za učenje uglavnom se uočava u starijim razredima osnovne ili u srednjoj školi. Mada ima dece koja sa početkom puberteta izgube interesovanje za školu. Veliki je broj i onih čije su školske zadatke od početka uglavnom obavljali roditelji, te je sa usložnjavanjem gradiva i povećanjem obima školskih zadataka za roditelje postalo nemoguće da sve postignu. Kako bi vaše dete na vreme postalo samostalno, zavolelo školu i naučilo da preuzme inicijavu i odgovornost u rađenju domaćih zadataka predlažemo da od najranijih dana (predškolskog uzrasta), dete učite da je saznanje svakodnevan proces. Za to je potrebno da uvidite interesovanja i talente svog deteta, da mu omogućite da proba nove stvari, da upozna i dožvi neuspeh i da nauči da istrajava. Učenje kroz igru najbolji je način da se zavoli sticanje znanja i da ono postane deo svakodnevne rutine. Uvođenjem obaveza kao što su različiti hobiji (sport, gluma, školica matematike, neki instrument) dete se uči veštini organizovanja i poštovanja satnice.

motivisati dete da uci, motivacija za ucenje
Motivisati dete da uči je važno kao i da je učenje sastavni deo zivota.

Knjiga u kojoj se uči učenje?

Jedna od knjiga koja može na raličite načine stimulisati proces saznavanja kod vašeg deteta jeste knjiga: „Učim da bolje učim“ izdata od strane Kreativnog centra. U ovoj knjizi dete se uči kako da prepozna svoje talente i sklonosti, da bude uporan i ne odustane zbog neuspeha, postane odgovoran za stvari koje može samo da obavlja. Knjiga je koncipirana tako da daje kratke i jednostavne savete i pruža mogućnost provere napredka. Saveti su vrlo praktične prirode i obuhvataju veštine u organizaciji radnog prostora i vremena, motivaciji za izvršavanje domaćih zadataka, poštovanju škoskih pravila, radu u grupi, savladavanju stranih jezika, tehnika pamćenja, metode u savladavanju osnovnih matematičkih operacija. Verujemo da je ova knjiga jedinstvena na tržištu upravo zbog toga što se problemima motivacije i radnih navika bavi na najranijem uzrastu, odnosno namenjena je mlađim osnovcima, a neki delovi knjige mogu biti i za predškolce.

Navike, raspored i obaveze

Kada dete nauči da prihvata svoje obaveze (bilo da se radi o pospremanju igračaka ili odlasku na trening), kada se navikne da ima svakodnevni raspored aktivnosti (kada se jede, kada se ide na spavanje, kada se pakuje za vrtić, kada se ide na neki hobi), mnogo lakše će prihvatiti i školske obaveze. Na taj način, dete će biti pripremljeno da poštuje pravila i autoritet (do sada autoritet roditelja i/ili vaspitačice), te će škola doneti novine u obimu i sadržaju gradiva, ali dete će već biti naviknuto na to da uči i da ponekad radi i ono što mu je teško.psihoterapija, psihijatrijski lekovi i psihodijagnostika daju odgovor na pitanje kako da resim problem

Uvođenjem dnevnog rasporeda dete uči da mora da radi i ono što mu se u tom trenutku ne radi (mora da dođe da jede iako bi radije u tom trenutku išlo napolje, mora da pokupi igračke iako ga to baš tada jako mrzi…). Sve ovo olakšava detetu da prihvati školu, da se ne povuče pred neuspehom i da razvije svakodnevne radne navike. A poznato je da što smo u nečemu bolji, to smo motivisaniji da u tome istrajavamo i napredujemo. Bavite se svojim detetom, učite i razvijajte ove veštine zajedno. Ko zna, možda i Vi nešto naučite 🙂