Nekada roditelji mogu misliti da imaju tvrdoglavo i previše emocionalno dete, dok zapravo ne prepoznaju da je reč o nečemu ozbiljnijem. U pitanju je poremećaj protivljenja i odbijanja.

Poremećaj protivljenja i odbijanja (eng. oppositional defiance disorder – ODD) se ogleda u argumentativnom ponašanju i neprijateljskom stavu prema osobama koje imaju ulogu autoriteta. Ponašanje deteta sa ODD se razlikuje od obične tvrdoglavosti kako u kvantitetu tako i učestalosti. Kod dece sa ovim problemom neprijateljsko ponašanje je intenzivnije i učestalije od onog koje se može javiti kao faza bunta u razvoju deteta.

Da bismo rekli da je reč o poremećaju protivljenja i odbijanja mora postojati obrazac agresivnog, neprijateljskog, osvetoljubivog ponašanja koji je učestao i zadržava se minimum 6 meseci.

Simptomi poremećaja protivljenja i odbijanja se mogu primetiti već u predškolskom uzrastu deteta.

Simptomi se ogledaju u:

  1. Čestim tantrumima – ispadima u ponašanju
  2. Deca se lako razbesne
  3. Često ulaze u rasprave sa odraslima
  4. Odbijaju da poštuju pravila i nesaradljivi su
  5. Postupaju sa namerom da uznemire drugu osobu i osvetoljubivi su
  6. Imaju nizak prag tolerancije na frustraciju
  7. Krive druge za svoje loše postupke

Ovo ponašanje se javlja kako kod kuće tako i u školi i utiče na njihovo funkcionisanje u školi, kod kuće i u interpersonalnim odnosima.

Smatra se da se poremećaj protivljenja i odbijanja javlja u oko 3% dece i da je učestaliji kod dečaka.

Ukoliko se ne tretira na vreme može dovesti do antisocijalnog ponašanja u odraslom dobu

Dete koje ima poremećaj protivljenja i odbijanja najčešće ne uviđa da ima problem, već se najčešće žali na nerazumne zahteve koji su pred njega postavljeni i okrivljuje druge za svoje ponašanje. Ukoliko vaše dete pokazuje znake poremećaja protivljenja i odbijanja savet je da se obratite psihologu. Od psihoterapijskih modaliteta Kognitivno bihejvioralna terapija usmerena na funkcionisanje celog porodičnog sistema se pokazala kao najefikasnija.

Više o tome kako se nositi sa ovim problemom u saznajte u našem narednom članku.