Unutrašnji kritičar: šta je i kako ga savladati

superego, unutrašnji kritičar, kritika, samokritika, unutrašnji glas, uspeh, neuspeh, pobednik, gubitnik, kritičar
Unutrašnji kritičar čini da doživimo stid, krivicu i anksioznost svaki put kada ne uspemo da ispunimo očekivanja

Ambiciozne, motivisane osobe, koje imaju snažnu želju za uspehom, ističu se radnom etikom, istrajnošću i samodisciplinom. Ova kombinacija im obezbeđuje potrebnu izdržljivost da savladaju brojne prepreke, a njihov rad održava na visokom nivou. Međutim, postoji jedna skrivena prepreka koju je najteže prevazići. Neprijatelj koji živi u svima nama. Iako skriven od drugih, ovaj zastrašujući neprijatelj može nam se isprečiti u postizanju ciljeva. Neprijatelj o kome govirimo je naš unutrašnji kritičar, koga je Frojd definisao kao superego. Superego određuje lične standarde ispravnog i neispravnog, dobrog i lošeg. Njegovo formiranje započinje u ranom detinjstvu, često proizilazeći iz internalizovanih zahteva i zabrana naših roditelja.

Uspešne osobe dobro poznaju ovaj glas osude u sopstvenoj glavi koji pažljivo proučava svaki njihov pokret. Oni doživljavaju sramotu, krivicu i anksioznost svaki put kada se unutrašnji kritičar javi jer nisu uspeli da ispune očekivanja.

Unutrašnji kritičar je glavni pripovedač koji utiče na naše misli, osećanja i ponašanje. Ovaj lični kritičar može nas odvratiti od ostvarivanja ciljeva govoreći nam da nismo dovoljno dobri da postignemo određeni cilj. Može učiniti i da iz straha od neuspeha izbegavamo preduzimanje bilo kakvih mera koje će nam pomoći da se suočimo sa oštrim unutrašnjim neodobravanjem.

Ali, svako od nas može naučiti kako da obuzda svog unutrašnjeg kritičara. To je presudno za prevazilaženje strahova, postizanje ciljeva i ostvarenje punog potencijala. U nastavku navodimo pet koraka koji će vam pomoći da svog unutrašnjeg kritičara ostvite bez reči.

1. Identifikujte svog unutrašnjeg kritičara

Često zaboravljamo da je unutrašnji kritičar samo deo naše ličnosti. Postajemo toliko isprepleteni da zaboravljamo da formiramo potreban prostor i distacu za procenu našeg kritičara.

Razmislite o tome na koji način možete da osvestite trenutak u kome unutrašnji kritičar vodi glavnu reč u vašem mozgu. Zamislite da možete sa strane da čujete kako vaš unutrašnji kritičar govori o vama. Izdvojite vreme za posmatranje vašeg unutrašnjeg kritičara. Ovo je od suštinske važnosti za stvaranje neophodne distance između vas i vašeg kritičra.

Da biste pomogli u stvaranju potrebne distance, vizualizujte svog unutrašnjeg kritičara. Zamislite ga kao stvarnu osobu i dajte mu ime. Ovo će ga učiniti opipljivijim.

2. Posmatrajte svog kritičara kao toksičnu osobu

Uspešne osobe najčešće imaju odnos sa svojim unutrašnjim kritičarem koji je ispunjen i ljubavlju i mržnjom. Iako je kritičar izvor ogromne boli i muke, oni se nerado odriču svog kritičara. Veruju da je i unutrašnji kritičar zaslužan za njihov napredak, čineći ih odgovornima. Zato se plaše distanciranja od kritičara, misleći da će ovakav čin imati loše posledice.

Vaš unutrašnji kritičar vam ne pomaže da ostvarite svoj puni potencijal. Naprotiv, koči vas i otežava vam postizanje ciljeva. U vama sadi toksično seme srama i strepnje kroz pogrdne komentare.

Stid i sram nisu zdrava taktika za podstrek discipline i odgovornosti. Ljudi koji su skloni osećanju srama često imaju nisko samopouzdanje i u većem su riziku za probleme mentalnog zdravlja poput depresije.

Zamislite da nasilnik razgovara sa vašom voljenom osobom istim rečima i tonom kao i vaš unutrašnji kritičar sa vama. Nasilnik izgovara pogrdne komentare poput „Bezvredan si“ ili „Ti si gubitnik“. Da li biste dozvolili nasilniku da nastavi da razgovara tako sa vašom voljenom osobom? Naravno da ne!

Zašto bismo onda gajili dvostruke standarde? Zašto onda dozvoljavamo da naš unutrašnji kritičar razgovara sa nama na tako toksičan način?

3. Izazovite svog kritičara na dvoboj

Vreme je da se krene u akciju protiv unutrašnjeg kritičara. Ignorisanje ili potiskivanje njegovog glasa neće biti od pomoći i neće uneti značajnu promenu u vaš život. Istraživanja takođe pokazuju da potiskivanje povećava aktivnost misli na podsvesnom nivou.

Vaša najbolja opcija je da svog unutrašnjeg kritičara izazovete na dvoboj.

Zabeležite njegovo najjače oružje, njegov glavni napad. To je obično napad koji u nama izaziva sramotu, poput „Bezvredan si“ ili „Neuspešan si“.

Unutrašnji kritičar često počiva na pogrešnim načinima razmišljanja poznatim kao kognitivna izobličenja. Izazovite kritičara zapisujući kontraargumente za svaku njegovu izjavu.

Jedan od načina da osporite svog kritičara jeste odvajanjem svog identiteta od svog učinka.

„To što u nečemu nisam uspeo ne znači da sam gubitnik.“

Unutrašnji kritičar takođe teži da uveća sve vaše neuspehe i umanji vaše uspehe. Podsetite svog unutrašnjeg kritičara na svoja dostignuća.

„Možda nisam imao uspeha u ovom projektu. A da li se sećaš koliki uspeh sam ostvario na prethodnom?“

Takođe, unutrašnji kritičar najčešće podstiče razmišljanja o najgorem ishodu što za posledicu ima pojavu anksioznosti. On lako može katastrofirati efekte neuspeha. I zato podsetite svog kritičara da neuspeh može biti dobra prilika za učenje, rast i razvoj.

„Iako sam uznemiren što nisam uspeo, iz ovog iskustva mogu izvući dragocene pouke.“

4. Zamenite kritičara ljubaznim glasom

Nije vam potreban unutrašnji kritičar da biste održali svoju ambiciju i postigli uspeh. Možete sami kultivisati ljubazan unutrašnji glas, pun ljubavi, koji će vas podržati na adekvatniji način, kako kroz uspone, tako i kroz padove.

U našem žestoko konkurentnom društvu ljubaznost je postala zaboravljena, skrajnuta misao. Dajemo prednost postignućima nad ljubaznosti. Prema istraživanju u kome je učestvovalo  10.000 ispitanika, gotovo 80% mladih izabralo je visoka postignuća ili sreću kao najvažnije, dok je samo 20% njih odabralo brigu o drugima.

Međutim, ljubaznost nam može pomoći da postignemo bolji učinak. Istraživanja sugerišu da deca koja pomažu drugoj deci na kraju postižu više od one koja to ne čine. Ljubaznost nas može motivisati na saradnju, dok pronalazimo smisao u pomaganju drugima i formiranju dubljih odnosa.

Da biste otkrili svoj unutrašnji glas ljubaznosti, zamislite da se vaša voljena osoba suočava sa problemima i preprekama. Na primer, uprkos svim naporima, vaše dete je na ispitu postiglo loše rezultate ili vaš najbolji prijatelj nije dobio unapređenje na poslu. Kako biste razgovarali sa njima? Da li biste ih kritikovali ili biste im pomogli da se usprave i stanu na noge?

Odgovor je očigledan. Obratili biste im se sa ljubavlju i brigom. Ovo je isti jezik i isti ton koji bi trebalo da koristite i kada govorite o sebi u trenucima neuspeha. Pojačajte ton svom ljubaznom unutrašnjem glastu, a kritičara utišajte.

5. Budite nežni prema sebi

Vaš unutrašnji kritičar već dugo sedi na svom tronu, vladajući kao tiranin. On se neće odreći svog prestola bez borbe. I verovatno će biti trenutaka kada će vaš kritičar dobiti poneku bitku.

Zato je važno da budete ljubazni prema sebi kada se to dogodi. Nemojte se predati zbog jedne izgubljene bitke. I strašni neprijatelji padnu. A čak i poraženi možete imati koristi. Izvinite se sebi zbog ispada vašeg unutrašnjeg kritičara i nastavite da radite na tome da ga obuzdate i preuzmete tron.

psihoterapija, psihijatrijski lekovi i psihodijagnostika daju odgovor na pitanje kako da resim problem