Alkohol i adolescenti – problem društva i porodice

Alkohol zna da dovede do bolesti zavisnosti koja se doživotno leči. Zato roditelji i društvo trebaju da preduzmu korake u prevenciji ove bolesti.