REBT pristup ima svoju široku primenu u tretmanu seksualnih disfunkcija.

Seksualne disfunkcije su najrasprostranjenija grupa seksualnih poremećaja koju karakterišu smetnje u seksualnom funkcionisanju i teškoće u obavljanju seksualnog odnosa, tokom bilo koje faze uobičajenih seksualnih aktivnosti (uključujući seksualnu želju, uzbuđenje i orgazam). Neke od najčešćih disfunkcija su prerana ejakulacija, erektilna disfunkcija, impotencija, frigidnost, anorgazmija. Seksualno disfunkcionalno ponašanje doživljava se veoma bolno, ugrožava doživljavanje sreće i zadovoljstva i značajno utiče na kvalitet života takvih osoba. Osiromašenja su velika, gubitak samopoštovanja, strah, depresivno raspoloženje, stid, osećaj krivice, pa i suicidalna razmišljanja i suicidalni pokušaji, negativno utiču na sve aspekte življenja i delatnost ovih ljudi. Psihoterapijska praksa je pokazala da dobru prognozu imaju poremećaji prevremene ejakulacije, sekundarne psihogene erektilne disfunkcije, poremećaj orgazma kod žena i vaginizam. Bilo da je u pitanju tretman poremećaja seksualne želje, uzbuđenja ili orgazma, REBT terapeuti polaze od teorijske pretpostavke da poremećaj nije direkto posledica nepovoljnih životnih događaja, već pre klijentovih iracionalnih uverenja o tim događajima povodom kojih osoba ispoljava disfunkcionalne emocije i ponašanja.

Rebt terapeuti pružaju klijentima, koji imaju problema u seksualnom funkiconisanju, korektivne informacije koje će ukazati na njihove zablude u pogledu nekih disfunkcionalnih ideja: npr. „da oni moraju uvek da imaju konvencionalni seks kako bi doživeli uzbuđenje i imali uspešan odnos“; „da svi normalni muškarci i žene imaju konstantno seksualnu želju i lako se seksualno uzbuđuju i zadovolje“; „da spontano uzbuđenje oba partnera mora postojati ako imaju dobar seks“;  „da se partner automatski i olako uzbuđuje na svog partnera“; „da su želje u vezi preljube neprihvatljive i nemoralne“; „da se seksualni odnos da bi bio zadovoljavajući mora završiti genitalnom penetracijom“; „uverenje pacijenta da se svaka njemu poznata osoba uvek može lako uzbuditi i svom partneru pružiti puno orgazama“...

Kao i drugi seks terapeuti i REBT terapeuti pružaju klijentima informacije kojima osporavaju njihova iracionalna uverenja o seksu, ne samo kako bi ih upoznali sa različitim procedurama koje se koriste u tretmanu seksualnih disfunkcija, već pokušavaju da im pomognu da dostignu generalno otvorene, eksperimentišuće, racionalne, individualističke stavove prema ljubavi, seksu, braku i pomognu im da pobede samo-poražavajuće i sabotirajuće mitove, sujeverja i dogme.

U seks terapiji REBT terapeuti u značajnoj meri koriste imaginativne tehnike. Posebno kod muškaraca i žena koji imaju teškoće da se seksualno uzbude ili dostignu orgazam, ukazuje im se kako da koriste bilo koju vrstu fantazija, koje će imati efekta  u njihovim indiviualnim slučajevima, i da to čine bez ikakvog stida i krivice, ukoliko im njihove fantazije izgledaju „ kao bizarne“ ili socijalno neprihvatljive. Terapeuti im mogu ukazati da koriste uobičajene seksualne fantazije, različite vrste pornografskih slika, romantične fantazije, ili fantazije koje su obostrano verbalizovane sa njihovim partnerima, fokusirajući se na svoje sopstvene senzacije i reakcije, kao i na reakcije njihovih partnera.

REBT  terapeuti uče klijente da preispitaju svoja iracionalna uverenja, apsolutističke zahteve koje postavljaju sebi, drugima i prema uslovima života i konstanto ih osporavaju u racionalno uverenje „ bilo bi dobro da “. U REBT-u, većinu klijenata sa seksualnim problemima, učimo ABC modelu emocionalnog poremećaja, i pomažemo im da uz kognitivne, emocionalne i bihejvioralne tehnike promene svoj ABC model. Ne samo da se radi na klijentovom specifičnom seksualnom problemu, već i sa njihovim generalnim tendencijama da stvaraju emocionalne poremećaje i u drugim, vanseksualnim aspektima  života.

U tretmanu ljudi sa seksualnim problemima, tehnike uklanjanja stida i osećanja krivice su često dragocene. U svom radu sa seksualnom problematikom Ellis je ukazao da mnogi ljudi koji imaju seksualne disfunkcije se bespotrebno stide ili imaju krivicu zbog svojih seksualnih sklonosti. Kada, npr. ljudi osećaju krivicu (u tački C) povodom svog seksualnog performansa (u tački A), REBT terapeut ispituje njihova uverenja (u tački B).

Prema REBT-u, stid i samoobezvređivanje, čine najvažniji deo mnogih emocionalnih poremećaja . Klijentima se dakle, često daju vežbe protiv stida, bilo seksualne ili neseksualne prirode, tako da oni na taj način mogu da dokažu sebi da neće biti kraj sveta ako obavljaju takozvane sramne, budalaste  ili smešne radnje pa čak i kada ih izvode u javnosti

REBT terapeut prihvata ljude sa seksualnim problemima, bez obzira koliko se glupo ili antisocijalno oni ponašaju . REBT praktičari, u svrhu bezuslovnog prihvatanja klijenata sa seksualnim problemima  aktivno uče klijente kako da bezuslovno prihvataju sebe – bilo da ih drugi prihvataju ili ne.

Ljudi, u seksu, kao i u drugim oblastima života, tvrdoglavo odbijaju da preuzmu rizik za neke aktivnosti, jer ih često definišu kao užasne ili užasno opasne čak i  kada one zaista uključuju malu opasnost. Njihovi najveći rizici uključuju strah da ispadnu budale u očima drugih. Klijent je uveren da je određeno ponašanje previše opasno jer nema garancije da će uspeti, a racionalan stav bi bio da iako pozitivan ishod nije zagarantovan, vredi pokušati, jer rezultat može biti pozitivan i nagrađujući. U REBT često ubeđujemo, ohrabrujemo i tražimo da naši klijenti preuzmu rizik za neke aktivnosti. Na primer: ” Idite na ples, u klub ili druga socijalna okupljanja i razgovarajte sa najmanje pet osoba suprotnog pola i pokušajte da zakažete i sastanak sa najmanje jednom od njih”. “Preuzmite rizik da zatražite od svog partnera da se uključi u seksualni čin za koji se plašite da on ili ona ne želi da obavlja ili će vas kritikovati “.  Međutim, i u ovom aspektu REBT pristupa seks terapiji , kao i u svim drugim , mi snažno ohrabrujemo naše klijente da praktikuju siguran seks.

REBT tretman seksualnih disfunkcija, podrazumeva prvenstveno rad na preovlađujućim emocionalnim poremećajima, i usmeren je generalno na uklanjanje emocionalnih poremećaja uz korigovanje specifičnih seksualnih disfunkcija. Ipak, neki problemi u području seksualnog funkcionisanja zahtevaju konkretne informacije i tehnike koje koriste i drugi pristupi, bez potrebe za nekom intenzivnijom psihoterapijom. Kao sastavni deo procesa kognitivnog restrukturiranja, REBT pristup koristi ražličite psihoedukativne metode, npr. audio-vizuelne sadržaje ( video zapise, filmove, snimak sopstvenih seansi koje klijent preslušava između seansi), zatim biblioterapiju, prisustvo klijenata na raznim radionicama, seminarima i workšopovima.