Braća i sestre: Zlostavljanje, maltretiranje i svađe

zlostavljanje između braća i sestara, brat i sestra, zlostavljanje, maltretiranje, emocionalno zlostavljanje, fizičko zlostavljanje, seksualno zlostavljanje, roditeljstvo, vaspitavanje, disfunkcionalne porodice
Zlostavljanje između braće i sestara je simptom disfunkcionalne porodice u kojoj sigurno postoje česti konflikti između supružnika, finansijski stres, dezorganizacija i haos, zanemarivanje dece.

Maltretiranje i svađe između braća i sestara spadaju u zlostavljanje u porodici kojem se ne pridaje naročito značaja. Ono je češće čak i od nasilja u porodici ili zlostavljanja deteta od strane roditelja. Oko 80% dece i tinejdžera trpe ovu vrstu maltretiranja, međutim roditelji često ne obraćaju pažnju. Obično je zlostavljač starije dete koje se istresa na mlađem bratu ili sestri. Češće se dešava da su devojčice te koje su zlostavljanje od strane starijeg brata. Kada su u pitanju braća i sestre može da se desi i seksualno zlostavljanje.

Zlostavljanje između braća i sestara prolazi neprijavljeno. 

Zlostavljanje između braća i sestara prolazi neprijavljeno prvenstveno jer se smatra uobičajenim. Međutim, potrebno je napraviti razliku između vršnjačkog nasilja i zlostavljanja i prostog rivalstva koje ne mora da ostavlja nikakve fizičke ili emocionalne posledice.

Šta je rivalstvo između braća i sestara?

Rivalstvo i zlostavljanje su dve veoma različite stvari. Ljubomora, ispoljavanje nezadovoljstva ako treba da dele i takmičenje između braće i sestara su normalna ponašanja. Rivalstvo je obostrano i takođe zahteva pažnju roditelja. Zlostavljanje, sa druge strane, podrazumeva da su brat ili sestra u ulozi agresora prema drugom detetu koje nije dovoljno jako da se odbrani. Uglavno se radi o ispoljavanju moći starijeg deteta prema mlađem. Za razliku od rivalstva, cilj zlostavljanja i nasilja je da se uspostavi moć i zaplaši drugo dete. Dešava se kao posledica lošeg vaspitanja ili situacije u kojoj je jedan roditelj (ili oba) toksičan, te starije dete kanališe svoju frustraciju na mlađem detetu.

Tipovi zlostavljanja 

Zlostavljanje može biti fizičko, psihološko ili seksualno i ispoljava se kroz naređivanje, manipulaciju, začikavanje i slično. Štetno je kada je konstantno i može da ostavi značajne fizičke i emocionalne posledice na dete.

Emocionalno zlostavljanje 

Emocionalno zlostavljanje između braće i sestara je učestalo. Podrazumeva davanje pogrdnih nadimaka, ponižavanje, posramljivanje, pretnje, zaplašivanje, lažno optuživanje, provokaciju i uništavanje stvari. Zlostavljač može da se služi manipulativnim taktikama kao što su izigravanje žrtve, prevara, pretnja, podmićivanje kako bi zadobio moć nad drugim detetom.

Fizičko zlostavljanje 

Fizičko zlostavljanje podrazumeva namerno nanošenje telesnih povreda drugom detetu. Ogleda se u bilo kojoj vrsti nasilnog ponašanja kao što je udaranje, davljenje, griženje, hvatanje za kosu i slično.

Seksualno zlostavljanje 

Više od jedne trećine seksualnog zlostavljanja dece je počinjeno od strane starijeg brata (češće) ili sestre. Bitno je razlikovati seksualno zlostavljanje od normalne radoznalosti koje se rađa u određenom dobu. Seksualno zlostavljanje podrazumeva masturbaciju ispred brata ili sestre, prisiljavanje drugog deteta da gleda porno sadržaje, pipanje, bilo koji čin koji navodi na seksualno nadraživanje. Kada se skrene pažnja roditeljima, oni često negiraju da je tako nešto uopšte moguće ili ne veruju detetu koje im se požali.

Koji su faktori rizika? 

Zlostavljanje između braće i sestara je simptom disfunkcionalne porodice u kojoj sigurno postoje česti konflikti između supružnika, finansijski stres, dezorganizacija i haos, zanemarivanje dece. Roditelji često nisu u stanju da se emocionalno i organizaciono staraju sami o sebi, stoga ne umeju da se posvete i brinu o svojoj deci. Najčešći uzroci zlostavljanja između braća i sestara su:

 • Zlostavljanje dece;
 • Situacija u kojoj jedan supružnik kontroliše drugog pa deca usvajaju i kopiraju takvo ponašanje;
 • Porodica u kojoj se pravi razlika između dece u zavisnosti od toga kog su pola i ko je stariji;
 • Otac ima problema sa besom;
 • Starije dete vidi mlađe kao nekog na kome može da iskali svoj bes;
 • Roditelji koji ni na koji način ne reaguju na nasilje;
 • Roditelji koji ne umeju da reše konflikte i da se postave na pravi način;
 • Roditelji koji favorizuju jedno dete;
 • Roditelj ili oba su zavisnici (alkohol, droga, kocka);
 • Deca koja imaju poremećaje ponašanja ili pate od hiperaktivnosti češće se nalaze u ulozi zlostavljača;
 • Dete koje je zlostavljač je neprihvaćeno od strane vršnjaka ili roditelja i ima potrebu da svoje nezadovoljstvo ispolji kroz fizičko nasilje.

Posledice zlostavljanja između braća i sestara: 

Zlostavljanje između braća i sestara utiče na žrtvin osećaj sigurnosti, blagostanja i međuljudske odnose. Dete bilo kog uzrasta može da iskusi osećaj sramote, straha, krivice, anksioznosti. I zlostavljač i žrtva često pate od depresije, anksioznosti i niskog samopouzdanja. Deca koja su žrtve zlostavljanja se često žale na glavobolje, bolove u stomaku, imaju problema sa ishranom, u školi i sa drugom decom. Takođe mogu da počnu da koriste drogu, alkohol, da imaju problema sa ponašanjem i da sve češće žele da ostanu da prespavaju kod prijatelja. Zlostavljanje između braća i sestara može da dovede do post-traumatskog stresnog poremećaja i noćnih mora ili fobija.

U odraslom dobu žrtve se suočavaju sa osećajem sramote, depresije, niskog samopouzdanja, post-traumatskim stresnim poremećajem, strahom od mraka ili imaju neki poremećaj ishrane ili spavanja. Zbog svega ovoga loše se snalaze u međuljudskim odnosima i razvijaju agresivno ili zavisno ponašanje. Mogu da postano emocionalno nedostupni ili da ih posebno privlače osobe koje su takve. Imaju problem sa intimnošću, usamljenošću i poverenjem.psihoterapija, psihijatrijski lekovi i psihodijagnostika daju odgovor na pitanje kako da resim problemAko ste primetili da se u vašoj porodici odrigrava bilo koja vrsta ovakvog nasilja, obratite se što pre stručnom licu za pomoć. Ne pokušavajte da opravdate ili da negirate da problem postoji jer to može da ostavi trajne posledice na vašu decu kada odrastu.