Roditelji se često uplaše kada dete počne da laže i pitaju se kako je moguće da njihovo dete laže. Ali činjenica je da sva deca u jednom trenutku lažu. Sa razvojne tačke gledišta laganje kod dece je normalna pojava i ukazuje da se ostale kognitivne funkcije razvijaju. Pokazuje da je dete počelo da uočava i razume tuđa osećanja, uverenja. Izmišljanje je normalan deo detinjstva i deca retko lažu da bi namerno povredila nekoga.

Da bismo pomogli deci da što manje lažu moramo razumeti razloge zašto se laganje pojavljuje.

Deca obično lažu kada se osećaju ugroženo pa lažu kako bi izbegli kaznu ili odbacivanje, takođe deca lažu kako bi privukla pažnju  ili da testiraju granice

Takođe jedan od razloga zašto deca lažu jeste to što su otkrila da mogu da izmišljaju i lažu, pa kroz izmišljanje priča i laganje vežbaju tu “veštinu” i pokušavaju da vide kakve će reakcije izazvati kod drugih.psihocentrala, psihoterapija Beograd, psiholog Beograd, psihijatar Beograd,

Kako se laganje, koje je normalan deo razvoja, ne bi produžilo i postalo životna navika, važno je da se dete na početku ove faze ne tretira kao da ima poremećaj ponašanja, već je potrebno razumeti motive za laganjem a potom uz razumevanje, emaptiju i jasne granice ne podsticati dodatno laganje.

Kako ohrabriti dete da govori istinu?

 • Pokušajte da razumete zašto dete laže. Kada budete znali zašto je dete lagalo znaćete kako da se postavite prema detetu.
 • Naučite dete da su greške normalne, očekivane i korisne jer iz njih učimo. Kada dete nauči da je normalno da greši, neće imati potrebu da sakriva greške.
 • Pohvalite kada dete kaže istinu. Kažite da cenite to što vam je reklo istinu.
 • Budite topli, nežni, brižni. Govorite detetu da ga volite i pokažite mu!
 • Budite iskreni sa detetom i otvoreno ga pitajte da li ga nešto brine ili se nečega plaši pa zbog toga izgovara laž.
 • Nekada izmišljanje priča može ukazivati na problem koje dete ima pa je dobro porazgovarati sa detetom o samoj priči – koje značenje za dete ima ta priča.
 • Izbegavajte da strogo, surovo kažnjavate dete zato što ćete na taj način ohrabriti dete da još više laže jer će se plašiti kazne.
 • Duga moralna predavanja neće dati efekta, umesto toga kratko ukažite detetu na posledice laganja i zašto je dobro da govori istinu.
 • Objasnite detetu da će ljudi vremenom prestati da mu veruju ako nastavi da laže i da vremenom može izgubiti prijatelje.
 • Poštujte detetovu privatnost i potrebu da ne deli sve sa vama.
 • Izmišljanje priča je nekada potpuno bezopasno. Zajedno sa detetom možete zapisivati te priče.
 • Važno je imati na umu da ako dete laže, ne znači da će ceo život lagati. Dete je osoba koja izgovara laž, a ne lažov! To je ogromna razlika.
 • Nekada kako ne bismo bili grubi prema drugima izgovaramo takozvane “bele laži”. U tim situacijama “bele laži” su deo socijalnih veština.

psihocentrala, mindcentral, psihoterapija, psihijatrija, rebt, cbt, kbt, psihoterapeut, psiholog, logoped, psihijatrija, psihoterapija beogradRoditelji treba da stvore atmosferu u kojoj se deca osećaju sigurno da kažu istinu i ispolje svoja osećanja. Ako roditelji često grde decu, osuđuju ih i kažnjavaju, time povećavaju šanse da deca sve češće lažu kako bi izbegla kaznu ili da bi zadržala pozitivnu sliku o sebi. Zato je dragoceno da roditelji izgrade dobar odnos sa decom.

Roditelji treba da su topli, podržavajući i da postavljaju jasne granice

U takvom odnosu  deca će se osećati sigurno i slobodno da ispoljavaju svoja osećanja, misli i ponašanja.

Tim Psihocentrale