Tipovi ličnosti i sklonost ka psihosomatskim bolestima

tipovi ličnosti

Tipovi ličnosti koji su povezani sa fizičkim zdravljem i bolestima su tip A, tip B i tip D.

Tip A

Osobe koje spadaju u toj tip ličnosti su osobe koje su kompetitivne, posvećene postizanju ciljeva i napredovanju. Ovaj tip ličnosti mnogo radi, efikasan je, stalno uključuje nove aktivnosti, užurban je, ali se brzo iznervira i stalno je napet. Vezuje se i za specifične poslove poput menadžera, direktora koji stalo žure, rade prekovremeno i imaju velike odgovornosti. Ovaj tip je u većem riziku od srčanih oboljenja i infarkta.

Tip B

Ovaj tip se još zove i relaksirani tip i predstavlja suprotnost tipu A. Ovaj tip ličnosti nikada ne žuri i teži da sve ide polako. Tip B je više fokusiran da živi u trenutku nego da se takmiči kao tip A. Tip B ima manje šanse da oboli od srčanih bolesti.tipovi ličnosti

Tip D

Ovaj tip se na engleskom naziva distressed. To je tip ličnosti koji stalno brine i ispoljava veliku količinu negativnih emocija. I ovaj tip ličnosti je takođe povazan sa srčanim oboljenjima.

Jasno je da se zdravlje ne može svesti samo na tri jednostavna ponašajna obrasca, jer je zdravlje interakcija stresa, fizioloških, psiholoških i kulturoloških faktora. Iako neka istraživanja pokazuju da  ličnosti tipa A oboljevaju dva puta više od kardiovaskularnih bolesti od tipa B, druga istraživanja sugerišu da su samo neke karakteristike tip A povezane sa rizikom od infarkta srca, a to su hostilnost, agresivnost i nedostatak pozitivnih emocija.

Što dovodi do zaključka, da je agresivni tip A, koji radi sve sam i preuzima previše na sebe, tip koji je podložniji srčanim oboljenjima. Ovaj tip A nije dobar timski igrač i retko delegira posao drugima. Nedostatak ispoljavanja emocija može dovesti da sve čuva u sebi što u kombinaciji sa zahtevom za uspehom, dovodi do srčanih oboljenja.

Dobra stvar je da je tip A mnogo uspešniji u poslu, a tip B u uživanju u životu što ne isključuje uspeh. Tip A može naučiti kako da na pravi način kontroliše svoje emocije i da se opusti, a tip B može naučiti kako da bude posvećeniji i uspešniji. Tip D kao i tip A treba da nauči da se otvori, da izražava osećanja i da kontroliše negativne emocije, kao i da razvije bolje socijalne veštine.

U stvarnom životu jako je malo ljudi koji su čisti tip A, tip B ili tip D. Mi smo ovde opisali ekstreme. Velika većina ljudi je negde između sa više ili manje karakteristika jednog od ova tri.