Intervju o poremećajima ishrane sa dr Petar Vojvodić

Poremećaji ishrane su tema o kojoj mora da se razgovara na stručan način, pristupa ozbiljno kada je dijagnostika u pitanju i biti uporan u terapiji.