Da li ste znali da je pisanje najsloženija ljudska sposobnost? Ono integriše skoro sve moždane funkcije i zavisi od vizuelne percepcije, razvijene motorike ruke, prostorne orjentacije, uskladjenih pokreta šake i prstiju, veze izmedju vida i ruke, pažnje, motivacije i naravno poznavanja slova.

Kroz igru do čitanja i pisanja

Roditelji se često pitaju kada je pravo vreme da njihovo dete savlada veštine čitanja i pisanja. Ponekad pokušavaju detetu da objasne kako da napiše svoje ime, „mama“ i „tata“ iako dete nije još uvek zrelo za to. Najbolja priprema za pisanje, čitanje i školu je upravo njeno veličanstvo – igra i to u svakom obliku: spontana, usmerena, sa lutkicama, kamionima, u blatu, lišću ili na tepihu, uz perlice i bockalice, sa roditeljima, drugarima ili samostalno. Grafomotorne vežbe uz papir i olovku su veoma važne, međutim samom pisanju linija prethode mnogo važnije aktivnosti koje će svako dete rado prihvatiti. Igranjem na travi i u pesku, seckanjem i lepljenjem papirića, nizanjem perli, prenošenjem sitnih materijala iz jedne posude u drugu, zavrtanjem šrafova, kačenjem štipaljkica, provlačenjem pertli, pravljenjem različitih oblika od plastelina, ređanjem kockica i na razne druge načine se od najranijeg uzrasta vrši diferencijacija prstiju i uvežbava motorika prstiju, šake i ruku. Na ovako zabavan način razvija se fina motorika, vizuelna percepcija i pažnja, a deca se na pravi način uvode u carstvo pisanja i čitanja. Jedan od prvih koraka da deci približite pisanje može biti poster azbuke (ili abecede) sa sličicama zalepljen na zid u dečijoj sobi. U početku će biti  zanimljiv zbog raznolikih sličica vedrih boja, a koju godinu kasnije zbog samih slova.

Analiza i sinteza glasova

Pravo interesovanje za pisanje slova najčešće se pisanje, psihocentrala, mindcentral, psihoterapija, psihijatrija, rebt, cbt, kbt, psihoterapeut, psiholog, logopedjavlja u predškolskom uzrastu kada su i sama deca “zrela” za pisanje,  odnosno za analizu i sintezu glasova u reči. Analiza glasova podrazumeva sposobnost da se reč rastavi na glasove koji je sačinjavaju (npr. Šta čuješ kada kažem OKO?), dok je sinteza suprotan proces koji označava sposobnost da se pojedinačni glasovi povežu u celinu i prepoznaju kao reč (npr. Koja se reč čuje kada kažem U  V  O?). Analiza  i sinteza glasova se razvijaju u predškolskom uzrastu i bez njih je pisanje nemoguće. Odlične igrice za uvežbavanje ovih sposobnosti su “Na slovo, na slovo” i pogađanje  na koje slovo određena reč počinje. U ovom uzrastu slova su često napisana “ogledalski”, nejednake su veličine i oblika. Kod predškolaca nema potrebe insistirati na lepoti slova, važnije je da dete stekne samopouzdanje i da pisanje zavoli. Takođe je važno da do polaska u školu dete nauči da izgovara sve glasove pravilno jer, najčešće, onako kako govori tako će ubrzo u školi i da piše. U predškolskom uzrastu dečaci i devojčice su dovoljno strpljivi i za prave vežbe grafomotorike koje se mogu naći u mnogobrojnim predškolskim knjigama. Važno je da ove vežbice ne budu suvoparne sa beskrajnim ponavljanjem određenih oblika već uz zanimljive ilustracije o kojima se može pričati i koje se mogu bojiti.

Kada je pravo vreme?

U svakodnevnoj logopedskoj praksi srećemo pisanje, psihocentrala, mindcentral, psihoterapija, psihijatrija, rebt, cbt, kbt, psihoterapeut, psiholog, logopedtrogodišnjake zainteresovane za slova koji nose sveske i olovke svuda sa sobom, ali i šestogodišnjake koje sveska i olovka uopšte ne zanimaju. U redu je i jedno i drugo. Tempo razvoja pismenosti je individualan.  Pravi period za čitanje i pisanje je upravo tada kada dete to poželi da nauči. Dečaci i devojčice koji imaju tri ili četiri godine mogu naučiti da pišu i prepoznaju po neko slovo, ali ih obično upamte kao slike. Oni, izuzev posebno darovite dece, nemaju sposobnost analize i sinteze glasova pa zato nauče da prepoznaju slova , ali ne i da ih povezuju u reči. Ove mališane ne treba nikako sputavati u želji da čitaju i pišu već pratiti i podsticati onoliko koliko je to njima zabavno.

psihocentrala, mindcentral, psihoterapija, psihijatrija, rebt, cbt, kbt, psihoterapeut, psiholog, logopedUkoliko deci stavite na pristupačno mesto njihove knjige, sveske, bojanke, olovke i bojice da mogu sama da ih dohvate i uzimaju kada požele, ukoliko im čitate knjige, crtate (i pišete) zajedno na pravom ste putu! Na taj način se budi ljubav prema knjigama, čitanju i pisanju, stiču se radne navike i u prvi razred Vaša će deca uploviti srećna i sigurna u sebe sa predznanjem dovoljnim za početak uspešnog školovanja.

Ipak, ako i pored dobre pripreme dete do drugog razreda osnovne škole ne savlada veštine pisanja i čitanja važno je obratiti se logopedu koji će dete testirati, ustanoviti  uzrok  poteškoće i predložiti određene vežbe koje će detetu olakšati praćenje gradiva u školi i savladavanje školskih veština.