Dečiji crteži: Kako ih tumačiti

tumačenje dečijih crteža

Dečiji crteži su neposredan način na koji dete komunicira sa odraslima. Pomoću crteža dete može da izrazi svoje misli i osećanja, kao i da „zatraži pomoć”. Dečiji crteži takođe predstavljaju sjajan dijagnostički postupak kojim se za kratko vreme dolazi do mnogih informacija o detetovom kognitivnom (saznajnom), grafomotornom i emocionalnom razvoju.

Kada posmatramo dečiji crtež, važno je da imamo na umu sledeće: pod kojim okolnostima je crtež nastao, koji je uzrast deteta i koja je tema tj. šta je dete nacrtalo. Kod crteža analiziramo simbole, oblike, boje, ispunjenost lista papira, raspored nacrtanog na papiru i intenzitet crtanja (intenzitet potiska olovke pri crtanju).

Simboli

Deca nikada ne crtaju objekte onakvim kakvi oni jesu, već onako kako ih doživljavaju. Psiholozi smatraju da je naročito važno kako dete crta ljudsku figuru, drveće i kuću.

 • Crtež ljudske figure, može služiti za procenu inteligencije deteta i ovaj test je poznat pod nazivov Gudinaf-Haris test crtanja ljudske figure. Ovaj test ne može biti jedini vid procene detetove inteligencije, ali može poslužiti u proceni da li dete odstupa od njegove uzrasne grupe.
 • Crtež porodice nam mnogo može reći o tome kako dete vide sebe i ostale članove u toj porodici, sa kime je najbliže, sa kime ima loš odnos, ko nije prisutan u porodici i slično. Kada crta porodicu, dete prvo nacrta najvažniju osobu sa kojom je najbliže i obično tu osobu crta na levoj strani papira.
 • Crtež kuće uvek predstavlja porodicu i odnose među članovima porodice. Ako kuću crta tako što kuća ima sve delove – krov, prozore, vrata to ukazuje da se dete oseća bezbedno i zaštićeno. Kuća, tvrde psiholozi, simboliše odnos sa majkom, dok je otac najčešće predstavljen kroz crtež sunca. Ako je sunce iza oblaka ili ako su nacrtani baloni koji lete ka suncu, to može ukazivati da detetu treba više vremena sa ocem ili sa oba roditelja.
 • Vrata predstavljaju interakciju sa drugim članovima porodice. Ako vrata nema to govori da dete blokira kontakt, otvorena vrata ukazuju na snažnu potrebu za socijalnim kontaktom, a druga vrata mogu ukazivati na to da detetu treba izlaz, način da pobegne.
 • Prozori koji su otvoreni ukazuju na detetovu uravnoteženost. Ako prozora nema ili su samo na drugom spratu, to može ukazivati na detetovu zatvorenost.
 • Crtež drveta, kako tvrde psiholozi, predstavlja emocionalno stanje deteta. Psiholozi veruju da svako dete ima svoj tip drveta. Razgranato drvo koje zauzima centralno mesto na papiru, govori da se dete razvija u jaku i samosvesnu ličnost. Listovi koji padaju sa drveta može simbolizovati strah od samoće i želju deteta da bude više sa roditeljima.
 • Ptice mogu ukazivati na potrebu za slobodom i putovanjem.
 • Mačka može značiti ljubomoru, a mačka koja se mazi može ukazivati da dete voli da se mazi.
 • Pas ima značenje lojalnosti.
 • Čudovišta, miševi, pauci, zmije, insekti mogu biti povezani sa dečijim strahovima.

Oblici

Psiholozi smatraju da deca koja su nesigurna, intovertna i bojažljiva povlače tanke i isprekidane linije, dok samouverena deca povlače prave linije. Dete koje crta krugove može se osećati prazno, ali prema mišljenju nekih psihologa, to može biti i znak maštovitosti, dok dete koje crta strelice može biti besno i ogorčeno.

Boje

 • Crna i ljubičasta boja ukazuju na dominantno, racionalno i relativno zahtevno dete. A previše ljubičaste može ukazivati na nesigurnost detata i potrebu za podrškom.
 • Plava boja je popularna kod dece koja su nežna i brižna, i koja vole društvo. Ukazuje na smirenost i uravnoteženost.
 • Crvena boja je boja uzbuđenja i naročito je koriste deca koja ne žele ništa da propuste. Takođe, crvena boja može da ukazuje i na agresivnost.
 • Roze ukazuje na potrebu za ljubavlju i poštovanjem i veoma je popularna boja kod devojčica.
 • Zelenu koriste najviše deca koja vole da se razlikuju od drugih, inteligentna deca i deca sklona umetnosti. A neki psiholozi smatraju da zelenu boju koriste i deca sklona potiskivanju emocija.
 • Žuta takođe ukazuje na inteligenciju, ali i na pozitinu, prijatnu prirodu deteta.
 • Braon najčešće koriste deca kojima je higijena mnogo važna.
 • Bela boja, naročito ako je ima previše, može ukazivati na nesigurnost.

Neka istraživanja pokazuju da mlađa deca više koriste toplije boje, dok starija deca više preferiraju hladnije boje.

Ispunjenost lista papira i raspored nacrtanog na papiru

Leva strana papira po pravilu je povezana sa prošlošću i majkom, dok je desna strana povezana sa budućnošću i ocem.

Ako je površina papira iskorišćena srazmerno veličini, to ukazuje na uravnoteženost, dok kada je cela površina papira ispunjena to može ukazivati na zavisnost od odraslih i potrebu za dokazivanjem. Male figure koje su blizu donje ivice ili u uglu mogu ukazivati na ocećanje neadekvatnosti i nesigurnosti.

Intenzitet crtanja (intenzitet potiska olovke pri crtanju)

Energično crtanje koje često i pocepa papir ukazuje na agresivno i hirovito dete, dok nežnije linije ukazuju na nežnu, ali i nesigurnu prirodu deteta.

Za analizu crteža se mora uzeti više crteža iz isto perioda i sa razlitim temama. Prilikom analize crteža važno je uzeti u obzir sredinu iz koje dete dolazi (jer sredina bitno utiče na izbor boja i motiva). Takođe, mnoge simbole deca crtaju zato što su tako naučeni i zato što to isto crtaju i njihovi vršnjaci.  Najbolje je analizu prepustili osobi koja se time stručno bavi.

Preporuka roditeljima je da ne analiziraju previše crteže svoje dece, već da više razgovaraju sa detetom o crtežu jer će im dete reći šta crtež za njih znači. Postavljajući pitanja o tome šta određeni simboli znače, roditelji mogu otkrtiti mnoge stvari o detetu koje sam roditelj ne bi primetio.