Deca i škola: Kako odabrati pravu?

Škola predstavlja jednu od najvećih promena u detetovom životu. Stoga roditelji s razlogom žele da donesu što bolje odluke i odaberu što bolju školu za svoje dete. S obzirom da neke infromacije nisu dostupne svim roditeljima, u ovom članku ćete pročitati o proceduri za upis u školu, o preveremenom polasku, odlaganju upisa, o tome kako odabrati osnovnu školu i kako izgleda testiranje u školi.

Pripremni predškolski program

Prema Zakonu o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja dete je obavezno da pohađa pripremni predškolski program najmanje 9 meseci, po minimum, 4h dnevno. Pripremni predškolski program dete može da pohađa u državnom vrtiću ili privatnom koji ima dozvolu za rad sa predškolcima. U predškolsku ustanovu moraju da se upišu sva deca u godini pred polazak u školu (deca starosti od 5,5 – 6,5 godina) iako do tada možda nisu pohađala vrtić.

Kako odabrati osnovnu školu

Mnogi roditelji imaju stav da je nabliža škola i najbolja škola. U većini slučajeva taj stav treba podržati jer je dobro da se dete što pre osamostali i da ide samo u školu, ali sa druge strane, potrebno je i uzeti u obzir kvalitet škole.

Evo šta je važno uzeti u obzir pri odabiru škole:

  • Bezbednost – veoma je važno da li škola ima ogradu, obezbeđenje i školskog policajca koji obilazi školu. To je ono što možete saznati od svih u školi. Potom veoma je važno kako škola reaguje na slučajeve nasilja, ali se do tih informacija ne može lako doći. Treba napomenuti da svaka škola ima Tim za zaštitu od nasilja i da u slučajevima nasilja mora da odreaguje.
  • Unutrašnjost škole – veoma je važno koliko je škola čista jer ako se neredovno čisti, deca se mogu često razboljevati. Dečiji radovi treba da su svuda, da su zidovi „šareni“, da je atmosfera pozitivna.
  • Kvalitet nastave i uspesi – o kvalitetu nastave je teško govoriti jer vam to najbolje može reći stručni saradnik koji radi u školi i koji je posetio časove svih nastavnika, ali se može nasluti na osnovu plasmana na takmičenjima, rezultatima na Završnom ispitu i rezultatima Eksternog vrednovanja (procena kvaliteta rada škole od strane MPNTR).
  • Kvalitet učitelja i nastavnika – pre upisa u školu, svaki roditelj se raspituje o učiteljima i nastavnicima koji rade u toj školi. U svakom kolektivu, pa i u školi uvek će biti nastavnici koji su bolji ili lošiji od drugih. Ali ono što je izuzetno važno za učitelje i nastavnike jeste njihov odnos prema deci i način na koji predaju. Ako učitelj/nastavnik održava dobru disciplinu na času, topao je i uvažava decu, a sa druge strane uspeva da ih zainteresuje za učenje i istraživanje, pa deca postižu uspehe na takmičenjima i ispitima, to može biti dobar nastavnik. Iako nekad imamo „sve“ informacije o učitelju/nastavniku to nije garancija da će on odgovarati svakom detetu.

Mnoge korisne stvari ćete dobiti istražujući i školski sajt, stoga pre odabira škole posetite sajtove škola koje su ušle u uži krug.

Upis u osnovnu školu

Roditelj može sam da odabere u koju školu će upisati svoje dete, a škola je dužna da upiše svako dete sa svoje teritorije. Ako roditelj i dete ne pripradaju terirtorijalno školi (na osnovu adrese prebivališta), roditelj mora da podnese molbu za upis u tu školu.

Pre upisa u prvi razred, potrebno je da dete pohađa pripremni predškolski program, da obavi lekarske preglede i dobije potrebna uverenja da je spremno za školu. Nakon toga se sa potrebnom dokumentacijom odlazi u školu na upis. Potrebna dokumentacija je Izvod iz matične knjige rođenih, Potvrda o prebivalištu, lekarsko uverenje i Potvrda o pohađanju pripremnog predškolskog programa.

Upis, u velikoj većini škola, počinje od 01.04. i na upisu u školu se zakazuju termini testiranja deteta. Na zakazan termin roditelji dovode dete.

  • Raniji upis: Decu koja su mlađa od 6,5 godina, a roditelji žele da krene ranije u školu, mora da testira psiholog kako bi procenio da li je dete zelo za polazak u školu. Testiranje se sprovodi u junu. Nakon tesiranja, ako se utvrdi da dete nije zrelo za polazak u školu, dete nastavlja da ide u vrtić i pohađa pripremni predškolski program.
  • Odlaganje upisa: Odlaganje upisa u prvi razred je poslednjih godina nešto zahtevnije nego pre. Roditelji koji uoče da njihovo dete još nije zrelo za polazak u školu (da ima teškoća u izgovoru nekih glasova, nezrelo je, nesamostalno, ima lošu kocentraciju… ili ima smetnje u razvoju) u dogovoru sa pedijatrom, podnose zahtev Interresornoj komisiji, u opštini, koja odlučuje da li je potrebno detetu odložiti upis u prvi razred. Ako komisija donese odluku da je potrebno odložiti upis, tada dete ponovo pohađa pripremni predškolski program. Ovo odlaganje mogu predložiti u školski pedagog ili psiholog nakon testiranja deteta, ali je to retkost u praksi.

testiranje

Testiranje dece

Testiranje sprovodi školski pedagog ili školski psiholog, standardnim  testovima. Pre samog testiranja roditelj treba da vodi računa da se dete tu noć lepo naspava, da ujutro lepo doručkuje/ruča i da sa osmehom zajedno odu na testiranje. Detetu treba objasniti kako izgleda testiranje – da će tamo biti neki čika ili teta koji će mu postavljati pitanja, da će nešto crtati i da će mu biti zanimljivo. Nikako dete ne treba plašiti testiranjem ili ga grditi ako ne pokaže svoj maksimum. Često se dešava da dete od treme ne pokaže koliko zna.

Testiranje nije uslov za upis u školu, već služi za upoznavanje deteta i formiranje odeljenja prvog razreda. Testiranje traje oko 20-30 minuta i nakon testiranja pedagog ili psiholog daju povratnu informaciju roditelju o detetu i o tome šta mogu da unaprede kod svog deteta.

Odabir učitelja/učiteljice treba prepustiti stručnom saradniku koji vrši testiranje i formira odeljenja, ali to ne sprečava roditelje da kažu kod kog učitelja/učiteljice bi želeli.

Nema posebne pripreme za testiranje jer to nije test znanja, već procene spremnosti deteta za polazak u školu. Veoma se lako otkriva kada je dete pripremano za testiranje, stoga je savet roditlejima da umesto što se opterećuju postignućem na testu, više se druže sa svojim detetom, borave što više na čistom vazduhu, smeju se i raduju. Da puste dete da se što više igra i crta. Dete ima prirodnu potrebu za kretanjem, istraživanjem i učenjem, zato roditelji treba da mu dozvole da se „samo priprema za testiranje“, da se pravilno razvija. Roditelji treba samo da mu stvore uslove za igru i učenje kroz igru.