U Psihološkoj radionici „Korak napred” bavimo se pažnjom. Pažnja je bazična psihička funkcija koja nam omogućava selekciju informacija, usmerenost, tj fokusiranost. Stručnjaci tvrde da bez pažnje nema opažanja, učenja, pamćenja, i nema mišljenja. Prema istražvanjima neprekinuta pažnja kod ljudi, u proseku, opada. Pre dvadesetak godina je trajala 12 sekundi, da bi u narednim godinama bilo izmereno svega 8 sekundi fokusiranosti, u proseku, što je 3 sekunde kraće od pažnje zlatne ribice. Ove promene, se zato popularno zovu „efekat zlatrne ribice”, a kako će to uticati na nove generacije čućemo od dr Petra Vojvodića, psihijatra.