Uskrs i poruka ljubavi u Srbiji

Uskrs i poruka ljubavi u Srbiji

Velika uskršnja anketa koja je sprovedena 2012. godine u Srbiji pokazuje da je Uskrs i najveći i najradosniji hrišćanski praznik. Pоkušaću da objasnim zbog čega je to tako… Delom, na ovaj rezultat utiče versko značenje ovog praznika, delom osećaj zajedništva, ljubavi, praštanja, nade koje ono implicitno nosi sa sobom, a ima nešto i do godišnjeg doba u kom se dešava praznik. U svakom slučaju Uskrs nije tek važan datum u kalendaru, već najvažniji događaj u istoriji hrišćanstva i njegova poruka je da je ljubav jača i od smrti.

Događaj Hristovog uskrsnuća je temelj naših slavlja i izvor naših nada. Ovaj praznik pokazuje koliko je ljubav važna i snažna u našim odnosima. Ona se očitava u prijateljskim, ljubavnim, bračnim i porodičnim vezama. Brak i porodica na svoj način svedoče uskrsnu dinamiku ljubavi. Ljubav utemeljuje porodicu iz koje se rađa novi život. Rađanjem novog života, porodica brani društvo od izumiranja, unosi u društvo temeljne vrednosti zajedništva, pravednosti, međusobnog poverenja, odgovornosti i solidarnosti. Duh Uskrsa živi u porodičnim vrednostima darivanja, poverenja, odgovornosti, bezuslovnosti…

Porodica, po svojoj prirodi, spašava čoveka i društvo od opasnosti da se svede samo na materijalno. Bračno i porodično zajedništvo ne temelji se samo na trgovini, već na daru i darovanju, ne na količini novca, već na snazi ljubavi i poverenja. Porodica je stoga zdrav temelj i snažni pokretač društva, najisplativije ulaganje i najvrednije bogatstvo humanog, zdravog, uspešnog društva. Nije čudo što čovek ove dane najradije provodi sa bliskim ljudima, u krugu porodice, koja zavređuje svu našu pažnju.

U vremenu tolikih izazova, dobro smo svesni svojih poteškoća i ograničenja. Kaže se da ljudska nada poslednja umire, ali često potonemo pod naletom ličnih, porodičnih i društvenih poteškoća. S pravom možemo smatrati da je budućnost čovečanstva u rukama onih koji budu znali budućim pokolenjima pružiti razloge za život i nadu. Tokom najradosnijeg praznika, uz porodicu, prijatelje i prazničnu trpezu, doživljavamo susret s izvorom ljubavi, sa kojeg se crpi i nada.

srceNeka nas nepravde ne podele, a poteškoće ne obeshrabre. Opšte dobro neka nam bude iznad sebičnih interesa, oprostimo jedni drugima. Budimo zajedno sa svojim porodicama, podelimo ljubav sa najbližima. Dakle, odgovor je da je Uskrs najveći i najradosniji hrišćanski praznik jer je Uskrs pobeda ljubavi.