Emotivno nedostupan roditelj: Posledice na decu

emotivno nedostupan roditelj, emotivno nestabilan roditelj, odrastanje, emotivne posledice, roditeljstvo
Roditelj se i dalje ponaša po svom obrascu, dok dete tone sve dublje i dublje u očaj. Zato ovakva deca polako odrastaju u osobe kojima su očajnički potrebni ljubav, sigurnost i nežnost koju nikada nisu dobili od svojih roditelja. 

Šta znači biti emotivno nedostupan roditelj?

Roditelji koji su emotivno nestabilni i nedostupni su često nezreli i oni sami imaju nekih psiholoških problema koji najverovatnije potiču još od njihovog detinjstva. Zbog toga nemaju kapaciteta da budu tu za svoju decu kada im je potrebna emotivna i psihološka podrška. Kao rezultat sopstvenih nerešenih problema roditelji koji su emotivno nedostupni uglavnom imaju tendenciju da odbijaju svoju decu, da su egocentrični, da pate od narcisoidnog poremećaja ličnosti, i slično. Ovakva ponašanja teraju njihovu decu da odrastu previše brzo i da postanu emotivno nezavisni pre nego što dođe pravo vreme za to. Roditelj se i dalje ponaša po svom obrascu, dok dete tone sve dublje i dublje u očaj. Zato ovakva deca polako odrastaju u osobe kojima su očajnički potrebni ljubav, sigurnost i nežnost koju nikada nisu dobili od svojih roditelja.

Koji su simptomi emotivno nedostupnog roditelja?

Roditelji koji su emotivno nedostupni i nezreli su često veoma nefleksibilni u svojim stavovima i postupcima, imaju veoma nizak prag tolerancije, emotivno su nestabilni i neretko i agresivni, ne poštuju lične granice, imaju nestabile romantične veze, uvek traže pažnju, i ostalo. Zbog svega ovoga, njihova deca rastu u tinejdžere ili mlade odrasle ljudi koji imaju ozbiljnih problema u životu.

Bitno je napomenuti da se neće desiti da svako dete koje raste sa emotivno nedostupnim roditeljem postane na neki način problematično. Naprotiv, neka deca prepoznaju na vreme da nešto nije u redu sa njihovim roditeljima, i postanu mnogo bolji ljudi nego što su to njihovi roditelji ikada bili.

Koje su sve posledice koje emotivno nedostupan roditelj ostavlja na decu? 

1. Veze sa roditeljima utiču na naše emotivne veze kada odrastemo. 

Veze koje smo imali sa roditeljima kao mali su usko povezane sa tim kakve ćemo veze imati kasnije u životu. Ako smo bili voljeni i ako su se naši roditelji o nama brinuli kako treba, i mi ćemo imati iste karakteristike i potrebe kada odrastemo. Osobe koje su bile zlostavljanje ili zapostavljane će verovatno kao odrasli biti previše zaštitnički nastrojeni, dok neki drugi odrastaju u agresivne i nezadovoljne individue koji nisu u stanju da održe dugoročne veze.

2. Strah od vezivanja i dubljih odnosa. 

Osobe koje nisu imale dovoljno ljubavi od roditelja će vrlo verovatno imati problem da se emotivno vežu za druge ljude i da tu ljubav prime i daju. Ovo se ne dešava samo u romantičnim vezama. One ne uspevaju da se povežu na dubljem nivou ni u društvenim i profesionalnim odnosima. Ispostavlja se da je poverenje glavni problem. Kada niste iskusili ljubav, povezanost, zaštićenost kao dete, vrlo je verovatno da ćete kao odrasli da razvijete mehanizme odbrane koji će vas na neki način držati dalje od drugih ljudi.

3. Granični i narcisoidni poremećaji ličnosti.

Granični i narcisoidni poremećaji ličnosti su dva poremećaja koja mogu negativno da utiču na bilo koga. Osobe sa graničnim poremećajem ličnosti su nestabilne, emotivno labilne, često izazivaju mnogo svađa, paranoične su, kao i fizički i verbalno agresivne. S druge strane, narcisoidni poremećaj ličnosti odlikuje egoizam, nabeđena i arogantna ponašanja koja mogu da nateraju da se dete osami u odnosu na roditelja. Bez pravog lečenja, ova dva poremećaja mogu da imaju značajan negativan uticaj na bilo koju porodicu.

4. Pribegavanje korišćenju supstanci i zavisnost.

Da bi se na neki način nosili sa tugom i bolom koje vuku iz detinjstva, mnogi ljudi pribegavaju različitim vrstama supstanci da bi ,,odagnali bol”. To je sve samo guranje pod tepih. Nažalost, čak i ,,rekreativno” uzimanje bilo koje supstance može da preraste u zavisnost. Kada se to desi, život zavisnika i njegove ili njene romantične, društvene i profesionalne veze više nisu niti bitne toj osobi niti mogu da se održe na nekom kvalitetnom nivou.

5. Problemi sa identitetom i životnim ciljevima. 

Zdrave veze roditelja i deteta imaju veliki uticaj na detetov identitet i postavljaju bazu za njihovu moralnost i osećaj identiteta. Ako ne razumete ko ste zaista, veća je verovatnoća je da ćete samo pratiti masu i dozovolićete da svako ko pokaže najmanje interesovanje za vas uđe u vaš život. Kada znate ko ste, šta želite, šta je najbolje za vas, veća je verovatnoća da ćete pažljivije i bolje izabrati šta i ko zaslužuje da bude deo vašeg života. Problemi sa identitom samo vodi u nestabilne i plitke veze koje su kratkog daha.

6. Gubitak nade, vere i radosti.

Mnogi odrasi koji su rasli uz roditelja koji je bio emotivno nedostupan i dalje osećaju veliki gubitak i tugu. Oni se osećaju kao da su izgubili roditelja koji je i dalje živ ali sa kojim nemaju nikakav kontakt jer on ili ona deluju prosto tako ,,daleko”. Nažalost, u ovakvim slučajevima osoba čiji su roditelji ili roditelj bili emotivno nedostupni i nezreli oseća gubitak nade, vere i radosti u životu. Oni neretko kao odrasli postaju depresivni, imaju suicidne misli ili se samopovređuju. psihoterapija, psihijatrijski lekovi i psihodijagnostika daju odgovor na pitanje kako da resim problemTužno je koliko emotivno nedostupan i nestabilan roditelj može da utiče na vaše odrastanje i na to kakva ćete osoba postati. Međutim, ovi problemi se uspešno leče psihoterapijom, stoga ne libite se da se obratite za stručnu pomoć. Razgovor sa nekim ko može objektivno da sagleda situaciju, da nađe šta je tačno vaš problem i da ga reši bi vam veoma bio od koristi.