Terapija umetnošću: Šta je i koji su njeni benefiti 

umetnost, terapija umetnošću, terapija, psihoterapija, emocije, potisnute emocije, depresija, anksioznost, stres
Terapija umetnošću se može primeniti na različite tipove ličnosti stavljajući u drugi plan njihovo poreklo, godište ili nivo obrazovanja.

Postoji veliki broj različitih tipova terapije i izabrati koji će biti najbolji i najefektniji za vaše mentalno zdravlje može da bude prilično komplikovano. Na sve ovo dodajte da u trenutku kada treba da se odlučite za tip terapije, vrlo verovatno imate jako malo motivacije za bilo šta i drže vas simptomi mentalne bolesti koje želite da se rešite ili stavite pod kontrolu. Većina tradicionalnih terapija je zasnovana na komunikaciji i razgovoru gde se klijent obraća svom terapeutu i sa njim ili njom govori o svojoj bolesti. Međutim, da biste se obratili stručnom licu za ovakvu vrstu pomoći potreban je određen nivo samopouzdanja i lagodnosti da govorite o svojim problemima. Stoga je terapija umetnošću odličan izbor za početak.

Šta je terapija umetnošću? 

Terapija umetnošću vam daje priliku da izrazite emocije na kreativan način. U pitanju je alternativni vid komunikacije koji pomaže ljudima da istražuju osećanja, umanje stres, kao i da reše različite probleme i konflikte kroz umetnost. Stoga se terapija umetnošću definiše kao kombinacija kreativnih procesa i psihoterapije, kao način samoistraživanja i boljeg razumevanja sebe. Ona predstavlja vid izražavanja misli i osećanja koji možda ne bi izašli na površinu tokom drugih vidova terapije.

Kako funkcioniše terapija umetnošću? 

Terapija umetnošću može da pomogne u rešavanju emocionalnih konflikata, da poveća samopouzdanje i samopoštovanje, da utiče na promenu ponašanja i da razvije menhanizme i različite strategije za konstruktivno rešavanja problema.

Naše emocije, misli i ponašanja su međusobno povezani i utiču jedno na drugo. Način na koji mislimo o sebi ili drugima će se odraziti u našem ponašanju. Na primer, ako nam ne ide dobro u školi ili na poslu, vrlo je verovatno da ćemo imati niz negativnih emocija poput tuge, osećanja krivice, straha od osude, i budućih neuspeha. Ovo dalje utiče na naše ponašanje u kojem se direktno oslikava ono što mislimo i osećamo. Upadamo u začarani krug iz kojeg možemo da izađemo samo ako se pozabavimo prvo našim mislima. Stoga, terapija umetnošću je mnogo više od izražavanja misli i osećanja na kreativan način. Odlična je u kombinaciji sa kognitivno-bihejvioralnom terapijom sa kojom daje najbolje razultate.

Šta se dešava kada izražavamo emocije na kreativan način?

Izražavanjem naših emocija na atipičan način, tj. kreativnošću umesto rečima, može da dovede do njihovog boljeg razumevanja. Postoje ljudi kojima je prosto teško da izraze svoja osećanja. Može da se desi da zbog toga upadaju u konflikte sa drugim osobama jer ne umeju da reše problem na konstruktivan način. Umesto toga služe se nabijanjem krivice, ružnim rečima, vikom, i slično. Terapija umetnošću daje priliku pacijentima da prvo istraže svoje emocije pre nego što ih iskažu osobi sa kojom imaju problem. Na ovaj način može da dođe do konstruktivnog razgovora.

Koji su još benefiti terapije umetnošću?

Osobe koje se odluče na terapiju umetnošću mogu takođe da slikaju ili crtaju i kod kuće, nevezano od same terapije, tj. svaki put kada osete da negativne emocije naviru. Ova mogućnost pomaže osobi koja se odluči na terapiju umetnošću da izgradi samopouzdanje i samopoštovanje i da postane proaktivna kada je u pitanju njeno mentalno zdravlje. Samim tim što oseća da može da reši probleme sama i da se nosi sa negativnim emocijama, čak i van vremenskog okvira terapije, pacijent se oseća bolje i mentalno jače.

Terapija umetnošću ima pozitivan uticaj na mozak jer pomaže aktivaciji i procesuiranju različitih emocija. Kroz umetnost se aktiviraju osećanja, sećanja, simboli pomažući boljem razumevanju trenutnog emocionalnog i mentalnog stanja pacijenta. Posebno je značajna za osvešćivanje potisnutih emocija, koje kada jednom izađu na površinu, mogu da se tretiraju pravilno i da se integrišu na zdrav način sa ličnošću pacijenta. S druge strane, potisnute emocije mogu da dovedu do različitih mentalnih bolesti.

Gde se terapija umetnošću pokazala posebno korisnom? 

Terapija umetnošću je mnogo više nego zabava. Još od davnina umetnost je smatrana ključnom za oslobađanje potisnutih želja i emocija. Pritom, terapija umetnošću se može primeniti na različite tipove ličnosti stavljajući u drugi plan njihovo poreklo, godište ili nivo obrazovanja. Takođe, pokazala se veoma korisnom kod dece i odraslih koji pate od depresije, poremećaja ličnosti, ravojnih poremećaja i hroničnih bolesti.

Terapija umetnošću je nastala sa namerom da pomogne pacijentima da nađu alternativni način izražavanja pogotovu kod onih koji se ne osećaju prijatno da pričaju o svojim osećanjima. Bitno utiče na pacijentovo raspoloženje, snižava nivo stresa i anksioznosti i pomaže boljem razumevanju sebe i različitih situacija u kojima osoba može da se naše. Danas postoji mnošto kreativnih aktivnosti koje mogu da posluže terapiji umetnošću i koje pomažu pacijentima da to što nauče primene u svakodnevnom životu svaki put kada se osećaju pod stresom, depresivno ili anksiozno.