Zavisnost od interneta: deo I

zavisnost od interneta, zavisnost od igrica, internet, igrice, poremećaj,
Da li postoji zavisnost od komunikacije preko socijalnih mreža, ili zavisnost od virtuelne stvarnosti neka su od pitanja koja se postavljaju u krugovima šire stručne javnosti.
Šta podrazumeva zavisnost od interneta?

Tema koja poslednjih decenija zaokuplja roditelje ali i javnost jeste moguća zavisnost od interneta. U stručnim krugovima ne postoji saglasnost oko toga da li zavisnost od interneta treba uvrstiti u dijagnostički sistem. U zvaničnoj SAD klasifikaciji DSM 5, u izdanju iz 2013. godine postoji nešto što bismo u slobodnom prevodu mogli nazvati poremećajem igranja igrica (Internet Gaming Disorder). Ovaj poremećaj prepoznat je i u evropskoj klasifikaciji mentalnih oboljenja ICD 11 iz 2019. godine. Ovi poremećaji svrstani su u kategoriju zavisnih poremećaja, ali čini se da je pitanje zavisnosti od interneta mnogo šire. Narodna republika Kina, jedna je od prvih država koje su u svoje dijagnostičke kriterijume usvojile i zavisnost od interneta, još 2008. godine. Vlada ove zemlje donela je zakonske mere kojima se ograničave igranje internet igara na tri sata dnevno, a igrači su nužni da se registruju pri pristupanju igri. U Južnoj Koreji zabeleženi su slučajevi zanemarivanja dece usled zaokopljenošću video igrama. Da li postoji zavisnost od komunikacije preko socijalnih mreža, ili zavisnost od virtuelne stvarnosti neka su od pitanja koja se postavljaju u krugovima šire stručne javnosti. Za sada još uvek, nema jednoglasnog odgovora na ovo pitanje.

Koji faktori rizika mogu da doprinesu prekomernoj upotrebi interneta? 

Neki od faktori rizika koji mogu doprineti prekomernoj upotrebi interneta su: poteškoće u interpersonalnim odnosima, nedostatak socijalne podrške, drugi psihološki problemi. Naime, smatra se da su individue koje imaju poteškoća u iniciranju i održavanju interpersonalinih odnosa, najčešće zbog osećaja anksioznosti, sklonije virtuelnoj komunikaciji. Usamljenost i depresivno raspoloženje koji se često javljaju kod adolescenata mogu biti povod za provođenje vremena na internetu i ostvarivanje virtualnih kontakata u nedostatku socijalne podrške. Neka istraživanja pokazuju da su ADHD kao i istorija bolesti zavisnosti jedan od faktora povećanog zrizika za prekomernu upotrebu interneta.

Koji su kriterijumi za dijagnostikovanje zavisnosti od interneta? 

Iako ovaj poremećaj nije zvanično klasifikovan, neki autori navode da osoba mora ispuniti najmanje pet od osam kriterijuma kako bi se moglo govoriti o zavisnosti od interneta:

  1. Preokupiranost internetom;
  2. Potreba da se poveća vreme koje se provodi na internetu, kako bi se dostigao isti stepen zadovoljstva;
  3. Raniji bezuspešni pokušaji ograničavanja vremena provedenog na internetu;
  4. Iritabilnost, depresija i emotivna labilnost kada postoji ograničenje upotrebe interneta;
  5. Korišćenje interneta duže nego što je pojedinac inicijalno predvideo;
  6. Zapostavljanje poslovnih obaveza ili ugrožavanje partnerskog odnosa zbog korišćenja interneta;
  7. Laganje drugih u vezi sa tim koliko vremena pojedinac provodi na internetu;
  8. Korišćenje interneta u pokušaju regulisanja raspoloženja.

U sledećem članku možete pročitati koje terapijske metode se koriste u radu sa pojedincima koji imaju problema sa prekomernim korišćenjem interneta.