Antidepresivi: 10 pitanja i odgovora o tretmanu depresije

10 PITANJA O ANTIDEPRESIVIMA I PSIHOLOŠKOM TRETMANU DEPRESIJE

Da li antidepresivi rade?

Antidepresivi su se pokazali kao efikasni u lečenju težih oblika depresije, pa se s toga preporučuje njihova upotreba. Ipak, uspeh zavisi od toga kako ćemo definisati ishod. Kod mnogih se depresivni simptomi iznova vraćaju ili se ne oporave u potpunosti nakon terapije antidepresivima, a neki ljudi čak pokazuju otpornost na tretman.

Da li su neki antidepresivi bolji od drugih?

Svi antidepresivi daju uglavnom iste rezultate. Ključna razlika za većinu ljudi je stepen do kog mogu tolerisati sporedne efekte datog antidepresiva. Takozvane nove generacije antidepresiva imaju relativno manje nuspojava i najgore od njih obično prođu nakon nekoliko nedelja.

Koliko se dugo antidepresivi moraju uzimati?

Prema trenutnim smernicama antidepresivi se moraju koristiti minimum šest meseci redovno, a nakon toga se može produžiti terapija na još šest meseci. Za ljude sa istorijom lečenja rekurentne depresije tretman antidepresivima može biti neograničen.

Da li psihoterapijski tretman depresije pomaže?

Najveći broj istraživanja u okviru psihološkog tretmana depresije je rađen za kognitivno bihejvioralnu terapiju (REBT i CBT). Rezultati ukazuju na značajnu efikasnost ove terapije u lečenju depresije u odnosu na osobe koje su bez ikakvog tretmana. Takođe, daje jednake rezultate kao i lekovi u smanjenju depresije u akutnoj fazi. I efikasnija je od lekova u dugoročnoj prevenciji recidiva.

Šta je sa ostalim vrstama psihoterapije?

Druge vrste psiholoških terapija mogu biti efikasne u rukama iskusnog terapeuta. Pitanja kao što su vreme, troškovi i praktičnost treba uzeti u obzir, ali je i dalje veliki problem kako izmeriti i dokazati efikasnost određenih psiholoških terapija. Ono što dodatno otežava utvrđivanje efikasnosti jeste što postoje mnogi oblici terapije, od kojih se neke preklapaju.

Kako REBT i CBT pristupa depresiji?

REBT i CBT pristup utvrđuje na koji način su naša razmišljanja, osećanja i ponašanja u interakciji, jer su naše misli te koje određuju kako ćemo se osećati i ponašati. Negativne, nerealne ili netačne misli uzrokuju uznemirenost zato što je to iskrivljeno tumačenje situacije.

Dakle, na koji način REBT i CBT radi?

To su specifične tehnike koje omogućavaju klijentu da prekine krug negativnog raspoloženja i negativnog razmišljanja i kompenzuje to razvojem alternativnih načina mišljenja i ponašanja, čime se smanjuje uznemirenost. To je praktičan pristup rešavanju problema gde je fokus na trenutne probleme umesto na stvari iz prošlosti.

Da li postoje loše strane REBT-a i CBT-a?

To je visoko strukturisan pristup koji ne odgovara svima, a verovatno nije korisno za ljude koji imaju kompleksne mentalne probleme. Neki ljudi se žale da ih fokusiranje samo na razmišljanje i rešavanje problema ograničava i ne dozvoljava im da se bave širim pitanjima koja takođe doprinose razvoju depresije.

Od čega bi trebalo prvo početi: lekovi ili psihoterapija?

Svakako bi trebalo prvo proveriti sa svojim lekarom. Simptomi depresije mogu biti prouzrokovani različitim fizičkim stanjima što treba uzeti u obzir prilikom donošenja odluke o odgovarajućoj terapiji.

A ako ne postoje fizički problemi, šta onda?

Onda imate izbor. Vaš lekar može preporučiti antidepresive ili psihološku terapiju u zavisnosti od vaših simptoma. Neki stručnjaci veruju da je kombinacija antidepresiva sa psihološkom terapijom mnogo efektivnija nego ako se primenjuju pojedinačno, naročito ako se radi o ozbiljnijem stepenu depresije. Ovih dana psihološka terapija može da se obavlja putem telefona, interneta, pa čak i mail-a, tako da su mogućnosti šire nego ranije.