Depresija: Značenje i tok depresije

10 Odgovora na pitanja o značenju i toku depresije

Koji opseg raspoloženja je uključen u depresiju?

Depresija varira od normalnog stanja tuge koja traje kratko vreme pa sve do duboke narušenosti raspoloženja koja u krajnjoj liniji može biti opasna po život.

Koliko je česta depresija?

Ponekad se kaže da je depresija uobičajena koliko i prehlada. Veoma je česta u zapadnjačkim kulturama, gde skoro svaka peta osoba jednom u životu prođe kroz depresiju.

Da li su muškarci i žene jednako pogođeni?

Prema statističkim podacima žene dvostruko češće prolaze kroz depresiju nego muškarci. Ovaj podatak važi za većinu kultura širom sveta. Međutim, pojavljuje se sve više dokaza da muškarci skrivaju ili manifestuju simptome depresije drugačije od žena, te ona nije toliko vidljiva.

Kada je depresija klinički značajna?

Postoji veliki broj pitanja koje će lekar uzeti u obzir, ali u suštini ako postoje promene u raspoloženju, ponašanju, fizičkom stanju, misaonim procesima, tokom dužeg vremenskog perioda i ometa svakodnevni život, postoji razlog za zabrinutost što će verovatno rezultirati lečenjem.

Na kom uzrastu mogu da se pojave simptomi depresije?

I deci i odraslima može biti dijagnostikovan veliki depresivni poremećaj ili distimija (dugoročni oblik depresije sa nešto blažim simptomima nego kod velike depresije).

Deca! Da li postoje implikacije za pojavu depresije tako rano u životu?

Postoji gledište da što se ranije u životu razvije depresivni poremećaj povećava se šansa za pojavu i razvoj težeg oblika depresije kasnije.

Dakle, kada depresija obično počinje?

Depresivni poremećaji obično počinju u adolescenciji ili mlađem odraslom dobu.

Koliko dugo traje depresija?

Ako govorimo o jednoj depresivnoj epizodi, koja nije lečena, odgovor je da u najgorem slučaju simptomi traju od 4 do 6 meseci. Ali treba imati na umu da depresija varira po prirodi i težini. Odgovarajući tretman (lekovi i/ili kognitivna psihoterapija) može značajno da ubrza proces oporavka i može da zaštiti od pojave sledeće depresivne episode.

Da li se depresija vraća?

Ne može se izbeći da se depresija vrati, a kod nekih ljudi se može vraćati redovno i trajati duži vremenski period.

Da li je lako dijagnostikovati depresiju?

Postoji mnogo načina kako lekari mogu da procene prirodu i ozbiljnost dijagnoze, ali se ona ponekad može i prevideti. Depresija može da koegzistira sa drugim poremećajima te nekada nije lako uočljiva kliničarima. Takođe, neki ljudi skrivaju svoju depresiju.