Patološki lažov: 8 taktika 

patološki lažov, patološko laganje, laganje, sociopata, narcisoidni poremećaj ličnosti, granični poremećaj ličnosti, manipulacija, neistina
Patološki lažov, pogotovu ako je prijatnog fizičkog izgleda ili uživa određeni društveni ugled, se često ponaša vrlo zavodljivo prema svojoj ,,žrtvi”.

Da li znate osobe koje uporno govore laži iako su uhvaćeni u njima? Da li znate nekoga ko deluje kao da svojim lažima želi da manipuliše osobama oko sebe? Ako da, moguće je da je u pitanju patološki lažov.

Šta je to što navodi patološkog lažova da govori neistinu? 

Mnoge studije su se bavile pitanjem šta navodi patološkog lažova da govori neistinu. Ispitivali su njihove umove, ponašanja i namere i došli do malog broja zaključaka. Patološko laganje se ispostavilo spontano i neplanirano. Impulsivnost je osobina koja im je zajednička. Skoro jedini način da se razotkrije patološki lažov je ako osobe bliske njemu ili njoj otkriju da sve izgovoreno zapravo nije istina. Patološko laganje se mnogo češće javlja kao karakteristika određenih poremećaja ličnosti ili ponašanja.

Javlja se kod sledećih poremećaja ličnosti: 
 • Antisocijalni poremećaj ličnosti (sociopatija);
 • Granični poremećaj ličnosti;
 • Narcisoidni poremećaj ličnosti.
Javlja se kod sledećih poremećaja ponašanja: 
 • Poremećaj ponašanja kod dece i tinejdžera (ispoljava se kroz maltretiranje životinja, paljenje vatre, i nepoštovanje autoriteta);
 • Opozicioni prkosni poremećaj;
 • Poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću u kombinaciji sa gorepomenutim poremećajima ponašanja.
Određenje osobine ličnosti zajedno sa kojima se često nailazi i na patološko laganje su: 
 • Sebičnost;
 • Zlostavljačke tendencije;
 • Opsesivno-kompulzivna ponašanja;
 • Impulsivnost;
 • Agresivnost;
 • Ljubomora;
 • Manipulativna ponašanja;
 • Nisko samopouzdanje;
 • Bes;
 • Temperamentnost;
 • Izolovanost.

Koje su to taktike koje patološki lažov koristi da bi manipulisao drugima? 

1. Brine samo o onome što će on ili ona reći. 

Da li vam se nekada desilo da se svađate sa osobom koja uopšte ne sluša ono što govorite? Da li vam se dogodilo da se za vreme rasprave prosto zapitate da li je osoba prekoputa vas uopšte čula šta ste upravo rekli? Patološki lažov je poznat po tome što se trudi da samo njegovo mišljenje i viđenje stvari dopru do vas, a ne i obrnuto. Vrlo je verovatno da ne žele i da odbijaju da čuju bilo šta što izgovarate jer je samo njihovo mišljenje ono ,,pravo”.

2. Koristi emocije kao sredstvo manipulacije. 

Patološki lažov će preterano izražavati emocije i pokušaće na ovaj način da vas ubedi da je žrtva. Neretko se služi preteranim tvrdnjama, povišenim tonom, dramatičnim ili čak i zavodničkim ponašanjima. Kao što smo prethodno spomenuli, patološko laganje retko kada postoji samo po sebi već može da bude karakteristika bipolarnog poremećaja, depresije, anksioznosti, zloupotrebe supstanci i slično.

3. Poziva se na fizičku ili psihičku bolest. 

Neretko osobe koje pate od patološkog laganja se žale na određenu fizičku ili mentalnu bolest da bi privukle pažnju. Glume ili zaista jesu hipohondrični i spominju simptome poput glavobolje, nagona za povraćanjem, bolove u zglobovima ili čak različite simptome psihičkih oboljenja poput suicidnih misli ili misli o samopovređivanju.

4. Proučava osobe koje se nalaze u njegovom okruženju. 

Neretko se dešava da patološki lažov namerno ,,zagreje” situaciju a onda se povuče iz rasprave. Na ovaj način može da posmatra kako se različiti ljudi ponašaju u različitim situacijama i da prouči koje su njihove slabosti. Fokusira se na emocionalne promene, bes, reakcije na reči i postupke. Što više zna o ljudima u svom okruženju, lakše može da manipuliše njima.

5. Unapred priprema scenarije koji će da ,,izvede”. 

Naučen da su ljudi koji govore istinu pre svega mirni, patološki lažov unapred priprema scenario i rečenice koje planira da kaže i da izvede u različitim društvenim situacijama. Na ovaj način može da održi miran stav i da ispriča svoju priču a da mu većina poveruje.

6. Zna kako da izmanipuliše svakog da preuzme određenu ulogu. 

Patološki lažov je jako vešt u tome da uredi svaku društvenu situaciju onako kako njemu odgovara. On može da zauzme ulogu žrtve (,,Jadan ja”), ulogu tužioca (,,Ovo je sve tvoja krivica”) i nekoga ko želi da bude spašen (,,Pomozite mi”). Patološki lažov veoma lako izlazi iz jedne uloge i ulazi u drugu, a na isti način uspeva da manipuliše i ostalima. Ovo ponašanje je tipično i za sociopate i osobe koje pate od graničnog poremećaja ličnosti.

7. Zavodnici su. 

Patološki lažov, pogotovu ako je prijatnog fizičkog izgleda ili uživa određeni društveni ugled, se često ponaša vrlo zavodljivo prema svojoj ,,žrtvi”. Vešti su kada treba da pokažu da vole i žele svog partnera ali samo dok im je to iz nekog razloga ,,potrebno”.

8. Namerno preteruju u detaljima. 

Osobe koje su dobri manipulatori i patoški lažovi će često preterivati kada je u pitanju prepričavanje nekih potpuno nebitnih detalja da bi odvukli vašu pažnju sa onoga što je glavno. U svakom slučaju mogu da ispolje bes ili agresiju čak i ako im se suprotstavite kada su ovi mali detalji u pitanju. psihoterapija, psihijatrijski lekovi i psihodijagnostika daju odgovor na pitanje kako da resim problemAko sumnjate da ste ušli u bilo kakvu vrstu odnosa sa nekim ko je patološki lažov i prosto ne znate kako da iz njega izađete, obratite se stručnom licu za pomoć. Psihoterapeut će moći da vam pomogne da objektivnije sagledate realnost i da vam da upustva za dalje.