Šta je to NTC sistem učenja?

NTC je nastao sa ciljem da deca razviju svoje potencijale. NTC ističe da je preduslov za ovo rana stimulacija razvoja novih veza u mozgu.
NTC je nastao sa ciljem da deca razviju svoje potencijale. NTC ističe da je preduslov za ovo rana stimulacija razvoja novih veza u mozgu.

NTC je skraćenica od „Nikola Tesla Centar“ – Odsek MENSE za darovite. Osnivač NTC sistema učenja je dr Rajko Rajović, osnivač Mense Jugoslavije, član Borda direktora svetske MENSE i predsednik Komiteta svetske MENSE za darovitu decu.

NTC je nastao sa ciljem da deca razviju svoje potencijale. NTC ističe da je preduslov ostvarenja ovog cilja, rana stimulacija dece tačnije stimulacija razvoja novih veza u mozgu. NTC je naučno zasnovan sistem učenja koji je prihvaćen i primenjen u oko 15 država Evrope. NTC sistem učenja naglašava krucijalnu važnost roditelja u dečijem razvoju i navodi 15 grešaka kojima roditelji sprečavaju razvijanje detetovih potencijala. Neke od tih grešaka su nedozvoljavanje detetu da skače po krevetu, da se vrti oko svoje ose,  pasiranje hrane nakon nicanja zuba, kupovina patika sa čičkom

NTC sistem učenja ističe da svako dete i čovek voli da uči, ali to učenje mora da bude zanimljivo. A kod dece će učenje biti najzanimljivije ako je kroz igru. Kada naučimo nešto novo naš mozak luči endorfin, hormon sreće, a dosada je jedna vrsta stresa. Zato treba stalno da aktiviramo naš mozak, a naročito mozak naše dece u periodu od 2-7.godine  kada je formiranje veza u mozgu najveće. Ono što najviše razvija mozak jeste fizička aktivnost, kretanje.

Ovaj sistem učenja, realizuje se kao program u vrtićima, školama, letnjim školama, centrima za edukaciju (kroz radionice za decu), itd. Program se realizuje kroz tri faze:

Prva faza – Dodatna stimulacija – razvoj sinapsi (Razvoj mozga)

Druga faza – Stimulacija razvoja asocijativnog razmišljanja (Razvoj sposobnosti učenja)

Treća treća – Stimulacija razvoja funkcionalnog razmišljanja (Razvoj funkcionalnog znanja)

NTC je program koji je za veoma kratko vreme, zbog svoje primene i sjajnih rezultata kod dece, postao program broj jedan u većini zamalja Evrope a i kod nas.

Izvor: http://www.ntcucenje.com/