Jedan od najvećih problema sa kojim se učitelji i nastavnici susreću jeste umirivanje đaka kada postanu previše bučni. Ovo posebno predstavlja problem novim nastavnicima. Predstavljamo vam nekoliko strategija koje će vam pomoći kada je u pitanju umirivanje đaka koji su glasni i remete odvijanje nastave.

Ove strategije možete koristiti bilo da je reč o celom odeljenju koje remeti čas ili o pojedincu. Neke od strategija su adekvatnije za starije, a neke za mlađe učenike. Pre sprovođenja strategija 1, 3 i 4 potrebno je dati instrukcije učenicima šta se od njih očekuje i koja je svrha vašeg postupka.

1. Znak za umirenje – neverbalni i zvučni

Neverbalni – Podizanje ruke: Informisati učenike da kada stanete na sredinu učionice i podignete ruku treba da se umire i prestanu sa pričom. Za umirenje imaju 5 sekundi. Ko se ne umiri u datom roku sprovešće se adekvatne posledice (dodatni zadaci, ostajanje u učionici za vreme odmora, i slično)

Zvučni – Umesto podizanja ruke, dogovoriti se o zvučnom signalu koji će biti znak za umirenje (npr: instrument, zvečka, zvono)

2. Davanje napismenog upozorenja

Kada uđete na čas ili ukoliko tokom časa dođe do priče u odeljenju i nepoštovanja časa i nastavnika zapišite sledeće na tabli, bez ikakvog signaliziranja i rasprave.

„Ukoliko nastavite da pričate tokom časa, ja ću vama oduzeti vreme od vaše pauze. Dok završim sa pisanjem ovoga na tabli treba da se umirite. Ko god bude i dalje pričao biće zadržan 5 min nakon časa.“

Na ovaj način im je skrenuta pažnja i navodite da se umire bez povisivanja tona, raspavljanja i trošenja dodatne energije. Pokazano je da tehnika funkcioniše u 100% slučajeva.

3. Korišćenje tajmera

Ukoliko postoji tajmer na vidnom mestu, dati učenicima znak da imaju vremena da se umire dok tajmer ne dođe do 0. Informisati ih o posledicama ukoliko do umirenja ne dođe za vreme tog perioda.

4. Odbrojavanje unazad od 4

Glasno odbrojavati od 4 do 0. Informisati učenike da je potrebno da se umire, sednu na svoje mesto i prestanu sa pričom dok ne signete do 0. Infomisati ih o adekvatnim posledicama po one koji ne budu na svom mestu i ne prestanu sa pričom kada dođete do kraja.

5. Zahvaljivanje individualno učenicima koji slušaju

Na ovaj način se ukazuje na poželjno, adekvatno ponašanje na času. Ovi učenici će služiti kao model poželjnog ponašanja. Takođe, više se akcenat stavlja na pozitivna, a ne samo na negativna ponašanja.

Strategije za umirivanje učionice6. Da ustanu, protegnu se i onda počnu sa radom

Ova strategija je posebno korisna u radu sa mlađim odeljenjima i kada u razredu postoje učenici sa hiperaktivnim ponašanjem. Potrebno im je dati priliku da isprazne deo energije. Reći im: “Hajde svi zajedno da se protegnemo (čučnemo, skočimo). I sada nastavljamo sa radom.”

7. Da prošeta sa određenim ciljem

Kada učenik počne da remeti rad na času, bez rasprave, poslati ga da prošeta sa određenim ciljem (da ode po marker, da ode po papire…). Nekada je dovoljno dati učeniku 2-3 minuta da se smiri i da ne ometa ostatak razreda.

8. Dodirivanje po ramenu učenika koji priča dok započinjete da pričate

Na ovaj način se učeniku skreće pažnja bez ulaženja u raspravu. Nekada je dovoljno da samo postoji drugi stimulus koji bi pažnju učenika usmerio na zadatak.

  • Možete dodirnuti učenika po ramenu ili samo prstom kucnuti svesku čime mu se skreće pažnja na zadatak.
  • Autoritativna pozicija, stajanje iza učenika, takođe ima značajnu ulogu.

9. Ugasiti svetla

Ovo je takođe vid skretanja pažnje bez povisivanja tona. Ugasite svetlo na 2 sekunde dok se razgovor ne utiša. Onda, kada ste zadobili njihovu pažnju, nastavite sa radom.

10. Ignorisati određena ponašanja

Ukoliko se učenik našali, što izazove žamor u odeljenju, nasmejati se, i krenuti dalje.

Nekada je bolje ne pridavati značaj svakom pokušaju narušavanja reda u razredu. Deca ne odmere svaki put adekvatno stepen narušavanja reda na času, te nije potrebno uvek pridavati pažnju svakom postupku kao namernom postupku uznemiravanja časa. Na ovaj način umirivanje đaka u odeljenju se znatno vremenski skraćuje.

Činjenica je da ćete povremeno gubiti kontrolu na času i morati da posvetite više vremena umirivanju đaka u učionici. Takođe, zapamtite, da ne postoji magičan način da usmerite pažnju svih učenika u isto vreme. Nemojte se frustrirati oko ovoga. Stalna potreba za usmeravanjem fokusa učenika na rad na času je sastavni deo posla nastavnika i učitelja. Udahnite duboko, nasmejte se i nastavite da ohrabrujete svoje učenike.