Depresija: Biologija i psihologija depresije

Pitaja i odgovori

Da li je depresija biološki problem?

Nekoliko bioloških teorija je pokušalo da objasni depresiju, ali nijedna nije to uradila do kraja, zbog toga što depresija sadrži biološku komponentu, ali je i rezultat lošeg odgovora na stres, kao i specifične strukture mozga.

Da li antidepresivi deluju na biološki nivo depresije

Antidepresivi svakako menjaju funkciju neurotransmitera, ali još uvek ne postoji važeća teorija koja može da potvrdi da depresija nastaje zbog suficita ili deficita određenih neurotransmitera. Antidepresivi ne deluju na svakog jednako, a moguće je da nema nikakvog efekta na depresiju blagog do umerenog stepena.

Šta je sa lošim odgovorom na stres, koji je ranije pomenut?

Hormon kortizol, koji reguliše nivo stresa, je često povišen kod depresije, što ukazuje na biološku povezanost depresije sa načinom reagovanja na stres.

Neki stručnjaci kažu da su žene češće depresivne. To zvuči biološki.

To jeste istina, i najočiglednija razlika između muškaraca i žena, na biološkom nivou, jesu hormoni. Ženski hormoni, a posebno hormonalne promene, utiču na osetljivost za depresiju.

U kojoj meri je depresija psihološki problem?

Postoje jaki dokazi koji povezuju depresiju sa načinom razmišljanja. Smatra se da je negativno mišljenje važan faktor koji izaziva i održava depresiju.

Ali ovi negativni stilovi razmišljanja moraju od nečega početi.

Naravno. Većina ljudi stvori neku vrstu negativnog mišljenja nakon proživljenog stresnog ili traumatskog životnog događaja. Međutim, negativno mišljenje se može razviti tokom vremena i neki ljudi formiraju mentalni sklop koji objašnjava njihova iskustva i poglede na svet koji su izraženi u negativnoj formi. Između ostalog, oni često veruju da nemaju moć da utiču na promenu tih misli.

Dakle, depresija može biti uzrokovana lošim životnim iskustvima?

Negativni životni događaji mogu izazvati depresiju, ali je pogrešno misliti da je to neizbežno. Činjenica je da će većina ljudi nakon što dožive takve događaje osetiti promenu raspoloženja, ali ne mora da znači da će razviti depresiju.

Ako smanjim nivo stresa, da li ću smanjiti i šansu za razvoj depresije?

Dugoročno gledano da, ali to podrazumeva da ste podložni stresu ili depresiji. Veza između stresa i depresije nije jednosmerna, tako što stres izaziva depresiju. Depresija je sama po sebi stresna, a tokom vremena priroda depresije kao i ono što je izaziva može da se promeni.

Sve to zvuči pomalo nejasno.

Depresija je svakako komplikovani čvor koji je teško odmrsiti. Mi mnogo više znamo o okolnostima koje mogu da izazovu depresiju – kao što su gubitak i interpersonalni odnosi – ali smo takođe naučili da su tip ličnosti i stilovi razmišljanja mnogo bitni i zato kognitivna terapija može biti tako efikasna.

Da li to znači da je podložnost depresiji i biološka i psihološka?

Podložnost depresiji može biti biološka, ili psihološka, ili oboje. Takođe, ovde treba da uključimo kao bitan faktor socijalnu dimenziju – lični odnosi, siromaštvo, socijalna i emocionalna podrška.