Očevi i važnost njihove uloge

očevi, otac, uloga oca, roditeljstvo, vaspitanje, ravnopravnost, deca, dete, ćerka, sin
Kada očevi tretiraju majku, svoju ženu, sa poštovanjem i sa ljubavlju, sinovi uče kako treba da se ponašaju. Devojčice, sa druge strane, razumeju kakvog muškarca treba da izaberu i kako on treba da se ponaša prema njima.

Očevi i njihova uloga u porodici se danas mnogo razlikuju od slike i očekivanja koja su postojala pedesetih godina. Postali su roditelj sa podjednakom odgovornošću kao i majke i imaju zadatak da budu što bolji model muškarca kako dečacima tako i devojčicama.

Studije su pokazale da su deca koja rastu bez očeva mnogo podložnija konzumiranju alkohola, cigareta, uličnih droga, zlostavljanju i slično. Tinejdžeri imaju češće problema sa zakonom, dok tinejdžerke upadaju u nezdrave veze i/ili u veze u kojima su zlostavljane i imaju veći rizik za ranu trudnoću. Neretko se zabavljaju sa muškarcima koji su znatno stariji.

Budući da se deca poistovećuju primarno sa roditeljem istog pola, vrlo je verovatno da će dečaci koji rastu bez oca ili sa ocem koji je emotivno nedostupan usvojiti isti model ponašanja jednog dana i prema svojoj porodici.

Kako izgledaju domaćinstva u kojima nema očeva ili su očevi emotivno nedostupni?

U domaćinstvima u kojima nema očeva ili su očevi emotivno nedostupni, majke su mnogo više pod stresom. Za vreme trudnoće se manje brinu o sebi i imaju veće izglede za prevremeni porođaj, rađanje sitnije dece, probleme sa dojenjem i za postporođajnu depresiju. Dodatno, kada beba dođe, imaju manje vremena da se posvete sebi, malo ili nemaju uopšte pomoći od strane partnera, nemaju vremena za prijatelje, i ostalo. Bez partnera ili sa partnerom koji je emotivno nedostupan majke često doživljavaju izlive besa, napade anksioznosti, ljutnje i osećanja neadekvatnosti.

Ovo ne znači da majke ne mogu da odgajaju decu same. Mogu i rade to. Samo što im je mnogo teže nego majkama koje imaju partnera koji je prisutan. Postoji i druga krajnost gde žene koje trpe nasilje u porodici ostaju sa partnerom samo zbog dece. To ne bi trebalo da bude tako. Previše je rizično po sigurnost i mentalno zdravlje i žene i dece da žive u takvom domaćinstvu.

Kako prisustvo oca utiče na decu?

Studije su pokazale da se deca koja imaju dovoljno pažnje i ljubavi od oba roditelja osećaju emotivno i finansijski stabilnijim, bolji su učenici, imaju mnogo manje ili nemaju uopšte problema sa ponašanjem, i generalno imaju više uspeha u životu. Bilo da su roditelji venčani ili razvedeni, prisustvo oca značajno utiče na dečije fizičko, emotivno i psihološko zdravlje i pomaže im da izgrade zdrav karakter i snagu.

Koja je uloga očeva?

1. Očevi treba da nauče sinove i ćerke da su muškarci i žene ravnopravni.

Deca uče posmatrajući. Kada se očevi ponašaju prema ženama u svom životu sa stavom da su pametne i sposobne, to ponašanje usvajaju i deca. Ako se i muškarac i žena odnose jedno prema drugom sa poštovanjem, onda i sinovi i ćerke mogu da nauče da se dalje vode uverenjem da su muškarci i žene ravnopravni. Kada otac kritikuje druge muškarce koji dobacuju ženama uvredljive i omalovažavajuće komentare, ili reaguje kada vidi da neko maltretira ili zlostavlja žene, on predstavlja model ponašanja koji će i njegov sin usvojiti.

2. Očevi treba da služe kao uzor kako voleti i poštovati ženu. 

Kada očevi tretiraju majku, svoju ženu, sa poštovanjem i sa ljubavlju, sinovi uče kako treba da se ponašaju. Devojčice, sa druge strane, razumeju kakvog muškarca treba da izaberu i kako on treba da se ophodi prema njima. Ako je otac taj koji pomaže majci, podržava je i voli, onda i deca uče šta znači biti u kvalitetnoj vezi.

3. Očevi treba da posluže kao primer zdrave seksualnosti pune poštovanja. 

Očevi treba da uče svoje sinove da je prisilan seksualan odnos zločin, a da je vernost osnovan princip svake zdrave veze. Dok tabloidi, filmovi, serije uče decu suprotno, očevi su ti koji treba da nauče sinove da nikada ne treba nikoga da prisiljavaju na seks, da ,,ne” znači ,,ne” a ne ,,možda”, i da osobe sa kojima odluče da se upuste u vezu treba da poštuju i da ne varaju. Kako deca najbolje uče posmatrajući, sam otac treba da poštuje sopstvene savete i pravila i na ovaj način će i deca razviti višu samosvest kada su u pitanju vernost i seksualni odnosi.

4. Očevi treba da uče sinove i ćerke da postoji mnogo prihvatljivih načina da rastu i da se razvijaju. 

Neki očevi insistiraju da se dečacima kupuje sve plavo, a devojčicama sve roze; ili da dečaci mogu da se igraju samo sa autićima a devojčice sa barbikama. Smatraju da je velika greška i problem kada se dečaci zainteresuju za barbike ili počnu da pokazuju interesovanje za nešto što se ne smatra da je ,,za dečake”. Otac koji je otvorenog uma i koji pokazuje poštovanje i interesovanje za ono što se dopada njegovom detetu pomaže sinu ili ćerki da odrastu u skladu sa svojom ličnošću i interesovanjima. Deca se na ovaj način razvijaju osećajući se dobro u svojoj koži. psihoterapija, psihijatrijski lekovi i psihodijagnostika daju odgovor na pitanje kako da resim problemOčevi 21. veka su mnogo više nego samo neko ko donosi novac kući i sve ostalo prepušta ženi. Bilo da su roditelji zajedno ili rastavljeni, uloga oca danas podrazumeva da bude podjednako osetljiv i odgovoran kada su u pitanju osnovne detetove potrebe kao i njegovo vaspitanje. Na ovaj način današnji očevi postavljaju novi model ponašanja koja će se odraziti na buduće generacije.