Apneja u spavanju (zastoj, gušenje u snu)

Apneja
Zakaži sada

Opstrukcijska apneja u spavanju, hipopneja predstavlja najuobičajeniji poremećaj sna. Karakterišu je smetnje pri disanju u toku noći koje se opisuju kao ,,zastoj u disanju“ ili posezanje/vapaj za vazduhom tokom noćnog spavanja, što je često uzrok prekomerne dnevne pospanosti ili sekundarne depresivnosti.

Preciznije, opstrukcijska apneja u spavanju podrazumeva ponovljene epizode (barem 5 u toku sat vremena tokom noći) opstrukcije gornjih disajnih puteva (apneje ili hipopneje) tokom spavanja. Apneja se odnosi na potpuno odsustvo protoka vazduha, dok se hopopneja odnosi na smanjenje protoka vazduha.

Poremećaj je takav da se pospanost tokom dana, umor i zamarajući san ne mogu bolje objasniti drugim psihičkim poremećajem i ne mogu pripisati drugom zdravstvenom stanju.

Beleška: DSM-5 iz 2013. ukazuje da se ovaj poremećaj sada naziva opstrukcijska sleep apnea hipopnea.