Insomnija (nesanica)

insomnija - nesanica

Šta je insomnija?

Insomnija (nesanica) je poremećaj spavanja definisan kao nezadovoljavajući kvantitet (dužina) i/ili kvalitet spavanja koji traje duže vremena – najmanje tri puta nedeljno u poslednjih mesec dana. Osobe sa insomnijom se najčešće žale na nemogućnost da započnu ili održe san, kao i na nemogućnost da se ponovo uspavaju uprkos adekvatnim uslovima za spavanje.

Smetnje sa spavanjem (i sa njima povezan dnevni zamor) dovode do psihofizičke iscrpljenosti i pogoršanja na društvenom i poslovnom planu, ali i na ostalim važnim poljima delovanja.

Nesanica se ne može pripisati fiziološkim dejstvima supstanci (npr. zloupotreba narkotika, lekova). No, ipak, nesanica se može pojaviti ili tokom ili kao rezultat već postojećeg psihičkog (npr. poremećaj duboke depresije) ili zdravstvenog problema (npr. bol) i dovoljno je ozbiljan poremećaj da zahteva odgovarajuću kliničku pažnju i lečenje. Na primer, insomnija se takođe može manifestovati kao klinički simptom predominantnijeg psihičkog poremećaja.

Uporna nesanica može biti faktor rizika za upadanje u depresiju što predstavlja uobičajenu posledicu ukoliko se ne leči.

Kada je reč o sekundarnoj insomniji u sklopu drugog psihičkog poremećaja, terapija bi trebalo da pogađa oba stanja. S obzirom da se različito razvijaju, često je nemoguće ustanoviti pravu prirodu odnosa između ovih kliničkih entiteta, a i veza između njih može varirati tokom vremena.

Tipovi insomnija:

  • Povremena insomnija javlja se kada simptomi traju najmanje mesec dana, ali manje od tri meseca;
  • Uporna insomnija odnosi se na hroničnu insomniju koja traje tri ili više meseci;
  • Povratna insomnija odnosi se na epizode insomnije od mesec dana ili tri meseca koje se ponavljaju tokom čitave godine.